Bøger / faglitteratur

Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling


Beskrivelse


Indføring i, hvilke historiske faktorer der har ført til den moderne nationalstat, det moderne demokrati og markedsøkonomien, samt hvorfor disse tre ting opstod i den europæiske kulturkreds og ikke i Østasien eller i Mellemøsten.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. feb. 2012

af

af

Søren Brunbech

d. 17. feb. 2012

Bogen er primært rettet mod universitetsstuderende og forskere, men kan også læses af de særligt interesserede i historie- og samfundsforhold.

Jørgen Møller er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hans mål er at undersøge de grundlæggende spørgsmål, om hvilke historiske faktorer der har ført til den moderne nationalstat, hvilke der har ført til den regimeforandringsproces, der har givet os det moderne demokrati, og hvilke historiske faktorer der har ført til den økonomiske udvikling, der er kulmineret i den moderne markedsøkonomi. Han bygger fremstillingen på omfattende læsning, både af samfundsvidenskabens klassikere, primært tyskeren Max Weber, og af nyere teoretikere, og bogen er både velskrevet og veldisponeret. Dele af bogen rummer teoretiske og metodiske diskussioner rettet mod den primære målgruppe af universitetsstuderende, men flere afsnit kan også læses af såkaldt almindeligt historisk interesserede.

Bogens metode præsenteres også af Jacob Alsted i De menneskelige samfunds udvikling : en kritisk introduktion til historisk sociologi, 2001, lige som den også er grundlaget for Davis Gress' liberale debatbog Velstandens kilder, 2007.

En spændende fremstilling der forsøger at udrede de lange udviklingslinjer, der har ført vores samfund hen, hvor vi er i dag, politisk og økonomisk. Bogens mange teoretiske overvejelser om anvendeligheden af de såkaldt komparative historiske analyser, retter sig især mod universitetsstuderende.


Weekendavisen

d. 27. apr. 2012

af

af

Frederik Stjernfelt

d. 27. apr. 2012


Politica

Årg. 45, nr. 1 (2013)

af

af

Jacob Gerner Hariri

Årg. 45, nr. 1 (2013)