Bøger / faglitteratur / pjecer

ABA-behandling til børn med autisme


Beskrivelse


ABA eller anvendt adfærdsanalyse er en generel pædagogisk metode og en behandlingsmetode over for autistiske og andre børn, som har store indlæringsvanskeligheder og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Informationer og udgaver