Bøger / faglitteratur

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer : om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene


Beskrivelse


Bogen undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene. Denne undersøgelse vedrører for det første de påvirkninger, som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne - og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 49 (2013)

af

af

Ole Hasselbalch

Nr. 49 (2013)