Bøger / faglitteratur

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer


Beskrivelse


Anvisningens indhold er baseret på den på nuværende tidspunkt tilgængelige viden, dels i form af videnskabelige undersøgelser, dels i form af erfaringer med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Det skal bemærkes, at erfaringerne med anvendelse af de behandlede isoleringsmaterialer i dansk byggeri er begrænsede Anvisningen falder i tre hoveddele: Del 1 præsenterer de alternative isoleringsmaterialers egenskaber og deres tilsætningsstoffer, del 2 omhandler generelle funktionskrav, og del 3 viser eksempler på materialernes anvendelse i bygningskonstruktioner. Der er lagt vægt på, at de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, hvorfor enkelte gentagelser kan forekomme.