Bøger / faglitteratur

At tale med børn : metodiske samtaler med børn i svære livssituationer


Beskrivelse


Denne bog er skrevet for at inspirere til flere samtaler med børn, som har det svært. Gennem flere og bedre samtaler med børnene vil vi kunne få en dybere indsigt i deres perspektiver og behov, og derved vil vi kunne forbedre vores omsorg for dem. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn inden for det sociale, det familieretlige og det strafferetlige område samt til studerende på de pågældende uddannelser. Den vil især være relevant for de fagfolk, som møder børnene og deres nærmeste i sammenhænge, hvor der skal træffes beslutninger - i hjemmet, i plejefamilier og på institutioner. Forfatteren præsenterer et kommunikationsteoretisk perspektiv på børns oplevelse, selvforståelse og udvikling og anviser retningslinjer for, hvordan man i forskellige professionelle roller udvikler kontakten og dialogen med barnet. Bogen er rigt forsynet med eksempler fra forskellige samtalesituationer med børn. I professionelt arbejde skal der være en god sammenhæng mellem teori og praksis, ikke mindst for at opnå en høj etisk standard i arbejdet. Denne 3. udgave bygger i højere grad på erfaringer fra et meget bredt udsnit af fagpersoner i forskellige roller. Tilsvarende er der større variation i de temaer og sammenhænge, der behandles. Dybtgående interaktionsanalyser af samtaler med børn og unge har gjort det muligt at fremhæve de metodiske principper, som synes at være virksomme.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. aug. 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 26. aug. 2009

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn inden for det sociale, det familieretlige og det strafferetlige område samt til studerende på de pågældende uddannelser.

Øvreeide er psykolog og har som sådan arbejdet indenfor PPR i Norge samt som chefpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien. I dag driver han et foretagende, som tilbyder psykologisk behandling af børn og voksne, forældrerådgivning, familieterapi mv. Hans bog er en 3. udgave, hvor de forrige udgaver er kommet på dansk i hhv. 1997 og 2000. Begge udgaver er kommet i flere oplag, og de er brugt og bruges til stadighed i bibliotekerne. Det er en bog, der beskæftiger sig med samtaler med børn, der befinder sig i vanskelige situationer. Det kan dreje sig om samtaler i forbindelse med familiesager, vidneforklaringer til politi og retsvæsen og mange andre sammenhænge. Ofte har barnet ikke noget dækkende sprog for, hvordan det har det, og det er op til den professionelle at skabe den kontakt og det rum, hvor barnet kan blive set/hørt. Bogen er af høj teoretisk og faglig standard, men har allerede vist sin anvendelighed i folkebibliotekerne.

Bogen er yderligere udbygget i forhold til 2. udgave, idet den medtager erfaringer fra mange flere fagområder, hvor der finder samtaler sted med børn i svært belastede situationer.

En meget nødvendig bog af høj faglig standard. Gamle udgaver udskiftes/suppleres med denne 3. udgave, der rummer den nyeste udvikling indenfor feltet.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. mar. 1998

af

af

Lars Aagaard

d. 18. mar. 1998

Gennemgang af en lang række forskellige former for samtaler med børn, der som part i sociale sager lever under utrygge og uoverskuelige vilkår. De forbigås ofte og af en række årsager - det kan forekomme for svært for den voksne, kan komme til at virke utroværdigt, kan måske skade barnet osv. Den norske forfatter er psykolog og ikke helt let tilgængelig - her er tale om en studiebog for fagfolk, som vil værdsætte den dokumenterende form og det teoretiske udgangspunkt. Der følges dog hele tiden op med eksempler og praktiske råd. Det er ikke den første bog på dansk om emnet, men det er niveauet og målrettetheden, man skal se på ved bedømmelsen, og brugere fra sociale myndigheder vil her få et både velfunderet og praktisk anvendeligt redskab i hænde. Vi kommer godt og grundigt omkring emnet, både børnene og samtalen og det samspil, som den voksne med sin indsigt har mulighed for at styre. Som dokumentation 15 henvisninger til norsk og engelsksproget litteratur.


Bibliotekernes vurdering

d. 12. mar. 2004

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 12. mar. 2004

Den norske psykolog og specialist i klinisk psykolog Haldor Øvreeide skrev i 1998 1. udgave af denne bog, som blev oversat til dansk i 2000 og sidst er kommet i et 3. oplag i 2003. Bogen beskæftiger sig med samtaler og den direkte dialog med børn i relation til børne- og familiesager, fx familierådgivning, afhøring under retssager og konsulentarbejde. 1. udgaven er blevet benyttet i en lang række situationer, som rækker ud over bogens egentlige fokus på børne- og familiesager hvilket der er taget hensyn til i 2. udgaven som er tilpasset andre anvendelsesområder og præciserer sammenhængen mellem teori og praktiske sammenhænge. Endvidere er hele bogens tekst bearbejdet, og der er skrevet nye afsnit. 1. udgaven er dog ikke forældet af denne grund. Bogen er skrevet på baggrund af norske forhold og eventuelle forskelle til Danmark er ikke præciseret. Bogen benytter sig af flere vanskelige begreber, men den vil, bl.a. på grund af sine mange eksempler og metodiske tilgang til samtalen, kunne fungere som et meget anvendeligt redskab for fagfolk, som i denne sammenhæng primært er studerende og professionelle inden for børne- og ungdomspsykiatri og PPR samt andre der har tæt kontakt til børn, som har det svært f.eks. politi, plejefamilier m.v.


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 4 (2010)

af

af

Anne Marie Detlefsen

Årg. 110, nr. 4 (2010)


Specialpædagogik

Årg. 29, nr. 6 (2009)

af

af

Ulla Clausen

Årg. 29, nr. 6 (2009)


Børn & unge

Årg. 29, nr. 14 (1998)

af

af

Eva Hallum

Årg. 29, nr. 14 (1998)


Socialrådgiveren

Nr. 18 (1998)

af

af

Lise Grønnegård

Nr. 18 (1998)