Bøger / faglitteratur / disputatser

Bedre overgange for udsatte unge : midtvejsevaluering af efterværnsinitiativet "Vejen til uddannelse og beskæftigelse"


Beskrivelse


Resultater fra midtvejsevalueringen af efterværnsinitiativet iværksat af Socialstyrelsen, hvor man gennem et målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse i fire forsøgskommuner kan medvirke til at skabe bedre overgange til voksenlivet for anbragte unge.