Bøger / faglitteratur

Beslutninger om børn : psykologiske spørgsmål og svar


Beskrivelse


Forskningsresultater om barnets tidlige psykologiske udvikling, især om tilknytningen til voksne og forældre, sættes i relation til myndigheders vanskelige afgørelser om børn, f.eks. omkring forældremyndighedssager og tvangsfjernelser.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Inge M. Ejsing

d. 18. dec. 2018

I et moderne samfund skal fagfolk træffe mange afgørende beslutninger om børns liv og velfærd. Det kan dreje sig om tildeling af forældremyndighed ved skilsmisse eller anbringelse udenforhjemmet, men også mindre alvorlige situationer kræver en stillingtagen. Selv blandt eksperter eksisterer der mange fordomme. Mange betragter stadig den klassiske kernefamilie som idealet, mensamfundet har ændret sig så meget, at man er nødt til at se mere nuanceret på tingene. Der er internationalt foretaget en række undersøgelser i forbindelse med disse situationer, men det ervanskeligt eller umuligt at overskue alle forskningsresultaterne. Det er imidlertid det, forfatteren har forsøgt. Bogens hoveddel behandler i mindre artikler forskellige problemer omkring børnsopvækst. Hver artikel rummer referater af nogle undersøgelser, en sammenfatning, og forslag til hvordan resultaterne kan anvendes i praksis. Bogen indledes desuden med en vurdering af forskningsrelevans og værdi. Mange afforskningsresultaterne kan virke kontroversielle og i modstrid med ældre litteratur om emnet. Der er henvisninger til engelsk litteratur efter hvert kapitel. Bogen erletlæst, og kan anvendes både af fagfolk og af den alment interesserede læser.


Politiken

d. 10. aug. 2001

af

af

Christian Graugaard

d. 10. aug. 2001


Nordisk psykologi

Vol. 46, nr. 3 (1994)

af

af

John Aasted Halse

Vol. 46, nr. 3 (1994)


Kognition & pædagogik

Årg. 3, nr. 3 (1994)

af

af

Kjeld Fredens

Årg. 3, nr. 3 (1994)


Psykolog nyt

Årg. 48, nr. 18 (1994)

af

af

Ask Elklit

Årg. 48, nr. 18 (1994)


Ugeskrift for læger

Årg. 156, nr. 10 (1994)

af

af

Niels Michelsen

Årg. 156, nr. 10 (1994)


Danske fysioterapeuter

Årg. 76, nr. 15 (1994)

af

Årg. 76, nr. 15 (1994)