Bøger / faglitteratur

Biologisk stress - set gennem samfundsudviklingens øjne


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. jan. 2017

af

af

Grethe Lorentzen

d. 24. jan. 2017

Stressens biologi, og en ny forståelse af arbejdsrelateret stress. Til ledere og dem, der arbejder med, eller uddanner sig indenfor arbejdsmiljø, og til de stressede selv.

Stress er en biologisk mekanisme, som hvis den belaster organismen længe også udløser psykiske reaktioner. Det er disse reaktioner vi behandler, men det er symptombehandling, siger Tue Isaksen. Han mener, at årsagerne til den mest udbredte stress i dag skyldes den individualistiske holdning til arbejdet og dermed vores mistede evne til at rette ind efter fællesskabet, kerneopgaven og grundvilkår, samt nutidens ustrukturerede og vage værdibaserede ledelse. TI er erhvervspsykolog.

TI argumenterer godt for, at individualiseringen, selv-ledelsen og den vage værdibaserede ledelse aktiverer kroppens stress-system. Han har markante holdninger til den måde, vi organiserer arbejdet på, og giver forslag til en ny arbejdsmodel, der baserer sig på kerneopgaverne, mindre medbestemmelse og en konsekvent og synlig ledelse. Argumenterne vil givet støde på modstand blandt de, som nødigt vil give køb på deres selvbestemmelse på arbejdspladsen. Der er hermed lagt op til debat om forståelse og håndtering af arbejdsrelateret stress, samt vores måde at arbejde på.

Slip stress ud af skammekrogenStop stress har også en ny vinkel på stress, der relaterer den til en skjult skamfølelse. Stop stress henvender sig til ledereSlip stress ud af skammekrogen har også en ny vinkel på stress, der relaterer den til en skjult skamfølelse. henvender sig til ledere.


Jyllands-posten

d. 31. dec. 2016

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 31. dec. 2016