Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier : den første kortlægning i Norden


Beskrivelse


Interviewundersøgelse, der sammenligner 11-årige børn med en funktionsnedsættelse med 11-årige børn i almindelighed og kortlægger deres familieliv, skoleliv og sociale relationer.