Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet


Beskrivelse


Undersøgelse af samarbejdet mellem sagsbehandlere og psykologer i visitationsfasen, og afdækning af hvordan og hvorfor børnenes undervisning prioriteres i visitationen til en anbringelse.

Informationer og udgaver