Bøger

Mere uddannelse, mere i løn?


Beskrivelse


Præsenterer resultaterne af en undersøgelse af, hvor stor gevinsten - målt som timeløn - er ved at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Størrelsen af denne gevinst belyses for en række erhvervskompetencegivende uddannelser på arbejdsmarkedet som helhed og på sektorniveau - og eventuelle kønsforskelle i denne forbindelse belyses.