Bøger

Køn, handicap og beskæftigelse


Beskrivelse


Belyser beskæftigelsessituationen for personer med handicap ud fra et kønsperspektiv.