Bøger / faglitteratur

Co-teaching : samarbejde om læring


Beskrivelse


3. reviderede udgave af "Co-teaching" med et nyt kapitel om co-teachingbaseret vejledning. Formålet med det tværfaglige samarbejdsbegreb co-teaching er primært at skabe et mere inkluderende læringsmiljø. For alle, der beskæftiger sig med børn og unges læreprocesser.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. aug. 2018

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 17. aug. 2018

Ny udgave af "Co-teaching". Bogen er udvidet med afsnit, der uddyber og definerer bogens inklusionsbegreb og afsnit, der i særlig grad har fokus på, hvordan co-taching finder indpas i Danmark. For undervisere, pædagoger og ledere i grundskolen.

En stor del af bogen er ud over en gennemskrivning af teksten identisk med 1. udgaven. I 2. udgaven fokuseres der i nye afsnit på begrebet inklusion. Forfatteren mener, at begrebet alt for ofte defineres overfladisk, så begrebet bliver svært at anvende. Han peger fx på paradokset, at inklusion altid vil rumme eksklusion. Desuden udvides med to afsnit om områder, hvor co-teaching vinder indpas i Danmark. Det første er, når lærer og pædagog i fællesskab skal samarbejde om den daglige almindelige undervisning. Det andet er, når speciallærere og specialpædagoger samarbejder med almindelige lærere og pædagoger.

1. udgave blev med god grund hurtigt udsolgt. Den anden udgave indeholder alle kvaliteterne fra den første Co-teaching og kommer dertil med væsentlige nye afsnit. Debatten om og definitionen af inklusionsbegrebet er meget vigtig. Jeg kan stærkt anbefale bogen til arbejdet rundt omkring på landets skoler.

I Samarbejde og inklusion er fokus også på samarbejdet mellem blandt andet lærer og pædagog i den almindelige undervisning.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. maj 2017

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 19. maj 2017

Co-teaching er muligheden for at lave en undervisningspraksis, der er varierende, inkluderende og afvekslende. Det er det, fordi to forskellige undervisere med hver deres faglighed er sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. For lærere og pædagoger.

Co-teaching er en samarbejdsform, hvor man har fokus på at gøre brug af de professionelles forskellige kompetencer, viden og personlighed i undervisningssituationen. Højholdt fremfører de potentialer, der ligger i metoden. Med eksempler fra især indskoling og mellemtrin vises, at de professionelle i undervisningssituationen med fordel kan være en lærer og en pædagog, fordi de forskellige kompetencer så for alvor kan komme i spil. Skal man co-teache, skal det læres. Et helt kapitel er brugt på samarbejdets kunst. Til bogen er knyttet en hjemmeside, som der henvises til. Her finder man inspiration og videoer fra praksis. Siden findes på coteach.dk.

Dejligt, at radiatorpædagogen skrives ud af historien med co-teaching. Bogen leverer et rigtig fint bud på, hvordan man fx kan kvalificere det nogen gange svære samarbejde mellem de forskellige faggrupper i skolen til gavn for både undervisere og elever. Her er respekt for alle faggruppers kompetencer.

Højholdt har tidligere udgivet to bøger, som taler ind i samme kontekst Den tværprofessionelle praktikerTværprofessionelt samarbejde i teori og praksis og Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksisHøjholdt har tidligere udgivet to bøger, som taler ind i samme kontekst Den tværprofessionelle praktiker og .


Bibliotekernes vurdering

d. 18. nov. 2020

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 18. nov. 2020

3. reviderede udgave af "Co-teaching" med et nyt kapitel om co-teachingbaseret vejledning. Formålet med det tværfaglige samarbejdsbegreb co-teaching er primært at skabe et mere inkluderende læringsmiljø. For alle, der beskæftiger sig med børn og unges læreprocesser.

Co-teaching drejer sig stadig om at gøre brug af de fagprofessionelles forskellige kompetencer i et tværprofessionelt samarbejde. En stor del af denne 3. udgave er identisk med 2. udgaven , men der er kommet flere eksempler, tilføjelser og et helt nyt kapitel om co-teachingbaseret vejledning. Her er fokus på de professionelles indbyrdes læreprocesser, altså hvorledes de professionelle kan lære af hinanden i det praktiske samarbejde gennem dialog og fælles refleksion. Det særlige ved denne form er, at de fagprofessionelle er sammen om planlægning, gennemførelse og evaluering af den pædagogiske praksis. På www.coteach.dk kan man hente mere materiale.

Det er stadig inspirerende at læse bogen for 3. gang. Kapitlet om vejledning understreger, hvordan det tætte samarbejde kan bidrage til udvikling af nye kompetencer for de involverede. Det er dejligt, at bogen er praksisnær uden at mangle teori, og det virker godt med de forskellige QR-koder til filmlinks.

Læs også Co-teachingCo-teaching i praksis og i praksisLæs også Co-teaching og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 7. juli 2017

af

af

Nina Eriksen

d. 7. juli 2017


Specialpædagogik

Årg. 38, nr. 1 (2018)

af

af

Birgitte Langhave

Årg. 38, nr. 1 (2018)


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 54, nr. 5/6 (2017)

af

af

Bjarne Nielsen (f. 1946-02-28)

Årg. 54, nr. 5/6 (2017)