Bøger / faglitteratur / bibliografier

Danmarks truede arter : den danske rødliste


Beskrivelse


Præsentation af truede danske dyre-, svampe- og plantearter, samt en vurdering af arternes risiko for at uddø. Med eksempler på udvalgte arters levevis og -sted, og om værdien af de truede arter.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. juni 2014

af

af

Peter Martin Jørgensen

d. 3. juni 2014

Fint formidlet værk om tilstanden for Danmarks truede arter. Kan bruges af alle med naturinteresse, og særlig brugbar for de sidste folkeskoleklasser og gymnasieskolen.

Danmarks truede arter er den formidlende side af rødlistevurderingen. Rødlisten beskriver en lang række danske arters udbredelse og leveforhold i dataform. Bogen gennemgår det at lave rødlisten, de danske arter, levesteder og truslerne mod flora, funga og fauna. En del af bogen tildeles de mennesker, der arbejder på ekspertiseplanet ud fra en passion. Et andet kapitel beskæftiger sig med naturens værdi på et filosofisk plan. Sproget er lettilgængeligt, og fortæller den komplekse historie om et skrøbeligt økosystem, med brug af rigelige eksempler. Bogens indhold giver en samlet status på den danske naturs truede arter, arbejdet med at undersøge og løse miljøproblemer og fremtiden for den danske natur. Bagerst findes ordliste, litteraturliste, appendixer og register. Bogen er rigt illustreret og forsynet med faktabokse og infografikker. Det er Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag der udgiver, og bag teksten står bl.a. en række af landets ypperste biologieksperter.

Den danske rødliste udkom sidste gang på tryk i 1997. Siden har man kunne finde den online, og denne bog fungerer som et informativt supplement til denne.

Et flot og grundigt værk, der på fornem vis, formidler dataene fra rødlisten. Bogen vil absolut være brugbar i studie- og interessesammenhæng.


Politiken

d. 4. aug. 2014

af

af

Rune Engelbreth Larsen

d. 4. aug. 2014


Flora og fauna

Årg. 120, h. 1/2 (2014)

af

af

Torben Ebbensgaard

Årg. 120, h. 1/2 (2014)


Skoven

Årg. 47, nr. 11 (2015)

af

af

Sf

Årg. 47, nr. 11 (2015)