Bøger / faglitteratur

Dansk arbejdsret


Beskrivelse


Dansk Arbejdsret" er en videreførelse af Ruth Nielsens "Lærebog i Arbejdsret", der udkom i 9. reviderede udgave i 2005. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige udvikling. Den retter sig mod praktikere, forskere og studerende, som har behov for et grundlæggende overblik over dansk arbejdsret. Der er foretaget en løbende integration af folkeretlige, danske og EU-retlige kilder frem til medio juni 2008.