Bøger / faglitteratur

Dansk demokrati : ide og praksis 1835 til ca. 1973


Beskrivelse


Skildring af den danske forfatningsudvikling fra indførelsen af en fri forfatning til Danmarks indtrædelse i EF i 1973 samt partiernes kamp om den politiske magt.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2015

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 17. dec. 2015

Grundig indføring i dansk demokrati og dets udvikling fra 1835 til Danmarks indtræden i Fællesmarkedet i 1972. For politisk interesserede og studerende fra gymnasiet og opefter.

Lektor i historie og religion Claus Friisberg beskriver dansk demokratis opståen og udvikling fra 1835. Bogen er i 3 dele hvor del 1 beskriver forfatningskampen i 1840'erne, Grundlovens vedtagelse og de politiske kampe frem mod Systemskiftet i 1901. Del 2 beskriver det moderne demokratis stabilisering, Mellemkrigstiden med påskekrise og antiparlamentariske strømninger og forholdene under Besættelsen. 3. del beskriver velfærdssamfundets udvikling, junigrundloven af 1953 og Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet. Bogen rummer flere forklarende bokse, enkelte tabeller og samtidige illustrationer og fotos. Den afsluttes med en sammenfatning og perspektiv.

På linje med Friisbergs mange andre bøger er her tale om en grundig og velskrevet bog af en forfatter med stor viden om emnet. Der lægges op til en fortsættelse som går op til 2015. Denne bog giver god viden om det danske demokrati, dets forudsætninger og karakteristika.

En lang række bøger beskæftiger sig med det danske demokrati og demokratibegreb. Friisberg har tidligere skrevet om emnet i Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. [Bind] 1 og Det danske demokrati samt i flere andre bøgerIngen over og ingen ved siden af Folketinget. Bind 1Det danske demokratiEn lang række bøger beskæftiger sig med det danske demokrati og demokratibegreb. Friisberg har tidligere skrevet om emnet i Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. [Bind] 1 og samt i flere andre bøger.