Bøger / faglitteratur

Dansk i tusind år : et omrids af sprogets historie


Beskrivelse


Genudgivelse af det kendte værk om dansk sproghistorie med masser af konkrete eksempler på det danske sprogs udvikling fra runeindskrifterne op til sproget i dag. For både sprognørder, fagfolk og alment interesserede i dansk sprog- og kulturhistorie.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. dec. 2001

af

af

Søren Brunbech

d. 6. dec. 2001

Den fremtrædende sprogforsker Allan Karker fortæller om det danske sprogs udvikling fra de ældste runesprog og til moderne dansk. Fremstillingen er bygget kronologisk op om en lang række teksteksempler der eksemplificerer de store linjer og typiske tendenser i sprogudviklingen. Eksemplerne bidrager til at sætte sprogudviklingen i et kulturhistorisk perspektiv. I forhold til første udgave, der udkom som Modersmål-Selskabets Årbog 1993, er der enkelte rettelser i teksten undervejs og tilføjet et nyt kapitel om fremtidsudsigterne for det danske sprog, hvor Karker bl.a. skriver om forholdet til talesproget og udtrykker bekymring for at engelsk på visse områder vil træde i stedet for dansk. Forsøget på at give et populært overblik over især skriftsprogets udvikling virker fagligt meget kompetent. Bogen kan læses uden særlige forudsætninger, men den indholdsmættede tekst stiller en del krav til læseren, blandt andet i oversættelsen af teksteksemplerne. Karkers egen Politikens sproghistorie (1996) er en endnu kortere, men også mere overskuelig, fremstilling af det danske sprogs historie. Målgruppen er alle med interesse for det danske sprog og dets historie, og det er sandsynligt bogen vil blive anvendt i undervisningen på seminarier og universiteter.


Bibliotekernes vurdering

d. 23. dec. 2022

af

af

Kent Skov Andreasen

d. 23. dec. 2022

Genudgivelse af det kendte værk om dansk sproghistorie med masser af konkrete eksempler på det danske sprogs udvikling fra runeindskrifterne op til sproget i dag. For både sprognørder, fagfolk og alment interesserede i dansk sprog- og kulturhistorie.

3. udgave af Dansk i tusind år skrevet af sprogprofessoren Allan Karker. Bogen beskriver bogstaveligt talt det danske (skrift-)sprogs tilblivelse og udvikling fra de tidligste runekilder og overgangene til senmiddelalderens dansk og til gotisk og latinsk alfabet. Undervejs er der i den løbende tekst indsat bokse med eksempler med citater og indskrifter på og sammenstilling af bogstavernes og ordenes betydning. Desuden enkelte illustrationer. Bogen afrundes af Anna Holmens artikel "Et blik på fremtiden" om dansk sprog status og tilstand i dag. Desuden registre, litteraturhenvisninger og kilder. Bogen har i mange år været anvendt på universiteternes danskstudie.

Udgaven her er revideret med forbedret grafisk gengivelse af de oprindelige runeskrifter og translitterationer og et opdateret afsnit om det danske sprogs tilstand. Her peges på, at dansk måske er klemt, men at det er levende og i udvikling. Engelsk betragtes i dag som et andetsprog mere end en trussel.

Karker har tidligere også udgivet Politikens sproghistorieDansk sproghistorie. Bind 1 : Dansk tager form og har bidraget til det fornemme faglige standardværk Dansk sproghistorie. Bind 1-6Karker har tidligere også udgivet Politikens sproghistorie og har bidraget til det fornemme faglige standardværk Dansk sproghistorie. Bind 1-6.


Politiken

d. 12. jan. 2002

af

af

Kirsten Rask

d. 12. jan. 2002