Bøger / faglitteratur

Dansk som undervisningsfag : perspektiver på didaktik og design


Beskrivelse


Om didaktisk design som begrundet valg af mål og organisering af undervisningens indhold og aktiviteter, med præsentation og gennemgang af fagteorien Danskvinduet, som beskriver danskfaget i fire fagdiskurser: identitets-, kommunikations-, basis- og kreativitetsdansk.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. nov. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 14. nov. 2012

Lærerstuderende og dansklærere får her en meget fin gennemgang af de tanker om literacy, læring, og organisering, der er fremtrædende i øjeblikket. Bogen er oplagt i studiesammenhæng, i studiegrupper i praksisnær efter-/videreuddannelse o.lign.

Forfatteren, der kendes for Læremiddellandskabet, 2010, har her lavet bogen, som giver overblik over danskfagets mange facetter, design, didaktik, læring, målsætning og evaluering. I to hovedafsnit - begreb om danskfaget og designdidaktik - beskriver forfatteren begreber som danskvinduet med de fire områder identitets-, kommunikations-, kreativitets- og basisdansk og deres baggrund med tilhørende kulturteknikker. Dernæst defineres didaktisk design som begrundet valg af mål og organisering af undervisningens indhold og aktiviteter. Multimodalitet, literacy og læringscirkel indgår i den gode oversigt over danskfaget, som bogen giver. Sproget et let at gå til, mens det faglige indhold er meget kompakt og kompetent. Gode oversigtsskemaer og relevante illustrationer.

Bogen bygger videre på forfatterens Læremiddellandskabet. Praktik og dansk, 2008, har nogle af de samme problemstillinger, set i uddannelsessammenhæng.

Anbefales meget til skolernes lærerbibliotek, studiesammenhæng i læreruddannelse samt samlinger af pædagogisk litteratur i såvel folkebiblioteket som uddannelsesinstitutioner.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 10. jan. 2013

af

af

Helge Christiansen

d. 10. jan. 2013