Bøger / faglitteratur til børn / undervisnings-materiale

Danske rovdyr


Beskrivelse


Beskrivelser af ræv, brud, lækat, ilder, hus- og skovmår, odder og grævling. Om dyrenes udseende, levevis, fangstmetoder og formering samt om uddøde rovdyr og nye, invasive arter i Danmark.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Steen Agger

2007

Denne bog om de danske rovdyr henvender sig til naturinteresserede børn fra 10-årsalderen. I skolerne kan den benyttes i forbindelse med emnearbejde fra tredje klasse.

Jørgen Liljensøe er kendt fra mange andre bøger om dyr for både børn og voksne. Efter en indledning om rovdyr og fødekæder fortælles om ræv, brud, lækat, ilder, husmår, skovmår, odder og grævling, idet emner som udseende, størrelse, jagt, føde, boet, formering og unger omtales. Der er endvidere en kort omtale af de i Danmark uddøde rovdyr og af nye, invasive arter. Bøgerne er illustreret med tegninger i både farver og sort-hvid. Udover artsbilleder er der tegninger af fodspor og illustrationer, der viser den pågældende arts størrelse sammenlignet med en kat.

Liljensøe har tidligere (1984) udgivet en bog med samme titel. Teksten er den samme, men et par steder er der vedføjet bemærkninger fx om, at antallet af oddere er steget de senere år. Erik Strøms tegninger er også de samme, men flere er nu blevet farvelagt, ligesom bogen fremstår i mere nutidig layout.

En ret kortfattet og letforståelig gennemgang af de danske rovdyr.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kurt-Henning Pedersen (skole)

d. 18. dec. 2018

J.L. har tidligere udsendt bøger om danske dyr. I samme format og udstyr foreligger nu en bog om danske rovdyr. Efter et kort, indledende kapitel om rovdyr i almindelighed og et om fødekæden,følger en beskrivelse af 8 danske rovdyr: Ræv, brud, lækat, ilder, husmår, skovmår, odder og grævling. Der følges et fast skema: beskrivelse af størrelse og udseende, jagt og føde, boet, formeringog ungerne. Ill., der er særdeles vellykkede, viser dyret i farver alene og dyret sammenlignet med en kat. Katten er også brugt som sammenligning ved tegning af sporene, der alle er i naturligstørrelse. Beskrivelserne af dyrene er kortfattede, men rummer de nødvendigste oplysninger til forståelse af dyret. En trediedel af siderne er u-nummererede, hvilket vanskeliggør indholds-søgningenfor mange elever. I øvrigt mangler et stikordsregister helt. Det er meget uheldigt og gør bogen mindre egnet som skolebibl.-bog. Typografi og lay-out er fin, og bogen kan selvlæses fra 10 år. Børanskaffes tilbiologi-lokalet og måske til basissamlingen, hvis skolebiblioteket ikke har litteratur om emnet i forvejen.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Susanne Thøfner (børn)

d. 18. dec. 2018

Forf. starter med en bred omtale og definition af rovdyr og viser, via fødekæder, hvordan forurening m.m. kan ødelægge vor dyrebestand. Herefter kommer vore 8 danske rovdyr: Ræv, brud, lækat,ilder, husmår, skovmår, odder og grævling. Hver arts udbredelse, spisevaner, formering, adfærd m.m. gennemgås kort, men fyldestgørende og levende. Dernæst følger de rovdyr, der tidligere har leveti Danmark: Vildkat, los, ulv, jærv og bjørn, og bogen slutter med 3 rovdyr, der fremover vil have mulighed for at leve vildt i Danmark som efterkommere af dyr undsluppet fra pelsdyrfarme, nemligmink, vaskebjørn og mårhund. Den velformulerede og ret letlæste tekst understøttes af udmærkede tegninger, både s/h og i farve. Det farvelagte omslag viser 3 af rovdyrene og er enkelt ogtiltalende. Ved hvert dyr er dets spor vist i fuld størrelse med et kattespor til sammenligning, og hvert dyr er desuden vist i forhold til en mellemstor kat, så man kan fornemme dets størrelse. Engod samlende børnebog om allede danske rovdyr, der supplerer de mange bøger om enkelte arter fint. Bogen indeholder udførlig indholdsfortegnelse, men ikke stikordsregister ellerlitt.hen-visninger. Til selvlæsning fra 10-11 år.


Jyllands-posten

d. 19. nov. 1984

af

af

Jakob Gormsen

d. 19. nov. 1984


Børn & bøger

årg 38, nr 3 (1985)

af

af

Curt Olsen

årg 38, nr 3 (1985)