Bøger / faglitteratur til børn

Danske verdensreligioner - kristendom


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Hans Michelsen

2007

Bogen er skrevet til de gymnasiale uddannelser og er tilrettelagt, så den både kan benyttes tværfagligt fx med historie og samfundsfag og til almen studieforberedelse. I bogen beskrives de kristne retningers historie og nutidig praksis i Danmark bl.a. ved interviews, feltstudier og kildetekster fra troende mennesker. Størst udbytte af bogen fås i en undervisningssammenhæng. Bogen er del af en serie på seks bind, der omhandler danske verdensreligioner.

Bogen gennemgår den danske udgave af kristendommens tre hovedgrene: den ortodokse kirke, den katolske kirke og den protestantiske folkekirke. For at vise en nyere kristen minoritet i Danmark er Jehovas Vidner medtaget i et særligt kapitel. Bogen rummer mange faktabokse; nogle er forklarende andre rummer kildetekster som fx interviews, feltnoter, uddrag af artikler, prædikener og lignende. Disse vil kunne bruges i undervisningssituationer. Der gengives lange interviews med anonyme personer.

Bogen kan på nogle områder sammenlignes med eksisterende gymnasielærebøger, men den adskiller sig ved at være en sammenhængende beskrivelse af en af verdensreligionerne set fra et dansk synspunkt og i dansk praksis. Serien sluttes med et bind, der ud fra et religionssociologisk synspunkt handler om religionernes retlige, politiske og kulturelle position og magt i samfundet.

Bogen beskriver, hvordan kristendommen kommer til udtryk i Danmark gennem udsagn fra forskellige troende mennesker, herunder anonyme interviews ("kvinde 32 år, folkekirken"). Da bogen beskriver kristendommen, som den udfolder sig i praksis, er der beskrivelser af kirkens institutioner, kirkerummets indretning, trosforestillinger m.v. Det er således ikke en traditionel teologisk gennemgang af kristendommen. Den til serien hørende hjemmeside er endnu uden indhold om kristendommen.


Kristeligt dagblad

d. 22. mar. 2007

af

af

Povl Götke

d. 22. mar. 2007


Religion

2007, nr. 3

af

af

Otto Rühl

2007, nr. 3


Gymnasieskolen

Årg. 91, nr. 12 (2008)

af

af

Hans Jørgen B. Thomsen

Årg. 91, nr. 12 (2008)