Bøger / faglitteratur

Danskfagets it-didaktik


Beskrivelse


Præsentation af såvel praktiske eksempler som didaktiske overvejelser. Viser på denne måde, hvordan teori og praksis kan supplere og styrke hinanden. Indeholder bl.a. kapitler om hjemmesiden i undervisningen, søgning på internettet, samarbejde via net og litteraturundervisning og it.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Henrik Munch Jørgensen

2008

Denne grundbog om integration af it i danskfaget henvender sig til lærere og lærerstuderende. Bogen kan læses som en decideret grundbog, eller de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden til faglig opdatering eller i forbindelse med udarbejdelse af årsplaner.

Bogen er baseret på en kombination af praktiske eksempler og didaktiske overvejelser, som samlet giver et godt billede af de didaktiske overvejelsers præg på selve undervisningen. Bogen indeholder kapitler om hjemmesiden i undervisningen, skærmlæsning, computeren som arbejdsredskab, litteraturundervisning i forbindelse med it, samarbejde via nettet samt kommunikation og etik. Det er interessant læsning, som synliggør de mange forcer it har i danskfaget.

Bogen passer fortrinligt sammen med den netop udkomne mere praksisorienterede udgivelse På nettet i dansktimen - anslag til en danskfaglig internetdidaktik, 2007.

Interessant udgivelse for såvel lærere som lærerstuderende.


Læsepædagogen

Årg. 57, nr. 1 (2009)

af

af

Lise Sørensen

Årg. 57, nr. 1 (2009)