Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

De danske vikinger : samfund, kongemagt og togter ca. 700-1050


Beskrivelse


Om vikingetidens samfund og dets socialgrupper, kongemagten, vikingetogterne og handelen med glimt af dagliglivet.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. aug. 2003

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 6. aug. 2003

Forfatterparret Arendse & Johnny Thiedecke har et overvejende historisk forfatterskab bag sig. Nærværende bog rummer en tematisk gennemgang af nogle af vikingetidens vigtigste samfundsmæssige aspekter: den sociale lagdeling med kriger, bonde og slave, tro og kongemagt samt togter og handel. Således ikke en bred panorerende skildring, men en tekst der med sine kortere eller længere uddrag af overleverede kilder, af andre danske og engelske historikeres beskrivelse og tolkning af historiske forløb, samt endelig forfatterparrets egne ledsagende og ræsonnerende tekstafsnit tilsammen afdækker forskellige indfaldsvinkler til ovennævnte temaer. Alt dette danner basis for de 10-15 opgaver, der afrunder hvert større afsnit. En udgivelse der således tilbyder sig i pædagogisk sammenhæng for gymnasium/HF eller lign. Et indtryk der understøttes af en tekst sat i to spalter og ledsaget af mange instruktive illustrationer: tegninger, skitser, fotos, diverse oversigter m.v. Elementer der determinerer en ikke unødig "teksttung" udgivelse. Vikingetiden som emne er selvfølgelig ikke fremmed i bibliotekssammenhæng. Denne nye titel, med sine forskellige bidrag og synspunkter, føjer sig imidlertid fint ind blandt de eksisterende og tilbyder sig med et nyt og friskt overblik.


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 159 (2003)

af

af

Preben Sørensen

Nr. 159 (2003)