Bøger / faglitteratur

Den dynamiske hjerne


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Menneskets hjerne er fantastisk. Den er ikke blot betinget af vores gener, men også i stadig forandring gennem de mange påvirkninger og erfaringer, den udsættes for gennem livet. Hvilket medfører, at du i netop dette øjeblik har netop den hjerne, der sidder i dit kranie. For læsere med interesse for forskning i hjernens biologi og dynamik.

Indhold

Er hjernen statisk eller dynamisk? ; Den komplekse hjerne - og hvordan man bygger den ; Generne og omgivelserne - genetik og epigenetik ; Nervecellernes anvendelsesrelaterede plasticitet - plasticitet i simple systemer ; Plasticiteten i den voksne hjerne - effekter af ændrede input ; Plasticiteten i den voksne hjerne - effekter af træning og problemløsning ; Den neurokognitive organisation - samt hjerneskade og den funktionelle genopretning ; Hjernen i psykisk sygdom og stress - psykisk sygdom og stress i hjernen ; Hvordan forbedrer man hjernen? ; En dynamisk hjerne - hvad betyder det?


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. mar. 2021

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 25. mar. 2021

Menneskets hjerne er fantastisk. Den er ikke blot betinget af vores gener, men også i stadig forandring gennem de mange påvirkninger og erfaringer, den udsættes for gennem livet. Hvilket medfører, at du i netop dette øjeblik har netop den hjerne, der sidder i dit kranie. For læsere med interesse for forskning i hjernens biologi og dynamik.

Forfatteren er professor i neurovidenskab. Bogens formål er at give en række eksempler på de mekanismer, der udformer hjernen, og på hvordan hjernen er dynamisk. Det drejer sig primært om den voksne menneskehjerne, men også eksempler fra dyreverdenen og fosterudviklingen inddrages. Hjernen udvikler og ændrer sig, når den påvirkes af nye sanseindtryk, indlæring, erfaringer mv. Forfatteren berører også studier af bl.a. hjerneskader, psykisk sygdom og stress og giver eksempler på hvordan hjernen kan forbedres. Teksten er baseret på et omfangsrigt kildemateriale, referencelisten fylder 57 sider.

Interessant bog, der formidler det faglige stof på en nogenlunde alment forståelig måde. Læseren bliver indført i aktuel viden om hjernen og de mange aspekter, hjerneforskerne beskæftiger sig med.

HjerneForums udgivelser, som fx Den plastiske hjerneDen genetiske hjerneDen talentfulde hjerne, Den genetiske hjerne og Den talentfulde hjerne er populære, relativt lettilgængelige temahæfter om emner, der behandles i Mogensens bogHjerneForums udgivelser, som fx Den plastiske hjerne, og Den talentfulde hjerne er populære, relativt lettilgængelige temahæfter om emner, der behandles i Mogensens bogHjerneForums udgivelser, som fx Den plastiske hjerne, Den genetiske hjerne og er populære, relativt lettilgængelige temahæfter om emner, der behandles i Mogensens bog.