Bøger / faglitteratur

Den fantastiske litteratur : en indføring


Beskrivelse


Efterskrift af Jacob Bøggild s. 163-85.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Torben Wendelboe

2007

Et akademisk værk, der primært kan bruges til uddannelse og forskning fra gymnasieniveau. Det etablerede hovedværk om emnet.

Todorov (f. 1939) er stadig et førende navn i narratologisk sammenhæng, og hans værk om den fantastiske litteratur fra 1970 er stadig hovedværket om emnet. Han placerer den fantastiske litteratur et sted mellem det imaginære og det reale. Fantastikken forudsætter en bestemt læsemåde, en identifikation med hovedpersonen og en "tøven" (et af Tororovs centrale begreber) over for karakteren af en uhyggelig hændelse, der ligger uden for den normalt accepterede virkelighed. Værket er en udforskning af fx de syntaktiske og semantiske/tematiske aspekter af genren. Todorovs materiale er bredt, men hans analyser er primært baseret på den fantastiske fortælling hos E.T.A. Hoffmann og hans samtidige med afstikkere til fx Kafka. Siden udgivelsen har bogen stået centralt i den store diskussion om genren, som jo siden har fået tilført genrer som fantasy og magisk realisme. Det er derfor meget velkomment, at træk af denne diskussion og Todorovs placering trækkes kort og klart op i efterordet. Med litteraturlister.

Bogens "Efterord" er i sig selv så væsentligt, at det efter min bedste overbevisning er den udgave, lånerne bør tilbydes.

Genudgivelsen af et efterspurgt hovedværk om den fantastiske litteratur midt i nye opsving af genren vil formentlig trods sværhedsgraden kunne give den et publikum også uden for akademiske sammenhænge blandt varme tilhængere af fx fantasy.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Torben Wendelboe

d. 18. dec. 2018

Todorov (f. 1939) er bulgarsk-fransk litteraturforsker, et førende navn i narratologisk og semiologisk sammenhæng, men kun lidt er hidtil oversat til dansk (bidrag i antologierneStrukturalisme, 1970, og Psykoanalyse, litteratur, tekstteori, 1977). Udgivelsen er et af hans hovedværker på dansk - med små 20 års forsinkelse - er derfor meget velkommen. Også fordi denfantastiske litteratur - fantastikken - jo i disse år oplever et nyt gennembrud. Todorov er imidlertid svær at læse, så her er ikke tale om en introduktion for de blot interesserede, men primærtfor studerende på universitetsniveau o. lign. -Todorov placerer den fantastiske litteratur et sted mellem det imaginære og det reale; fantastikken forudsætter en bestemt læsemåde: enindentifikation med hovedpersonen og en 'tøven' (et vigtigt begreb i bogen) over for karakteren af en uhyggelig hændelse Værket er ellers en udforskning af de verbale, syntaktiske ogsemantiske/tematiske aspekter af genren. Todorovs materiale er megetbredt, men primært baseres hans analyser på den fantastiske fortælling som den udholdes hos E. T. A. Hoffmann og hans samtidigemed afstikkere til f.eks. 1001 nat og Kafka. Desværre foreligger spændende dele af materialet ikke på dansk.


Kristeligt dagblad

d. 24. juni 2008

af

af

Mads Rosendahl Thomsen

d. 24. juni 2008


Politiken

d. 1. sep. 2007

af

af

Lasse Horne Kjældgaard

d. 1. sep. 2007


Graf

Nr. 3/4 (2007)

af

af

Niels Dalgaard

Nr. 3/4 (2007)


Litteraturmagasinet Standart

Årg. 4, nr. 1 (1990)

af

af

Marianne Ping Huang

Årg. 4, nr. 1 (1990)


Weekendavisen

d. 12. apr. 1991

af

af

Bo Green Jensen

d. 12. apr. 1991


Kristeligt dagblad

d. 9. mar. 1990

af

af

Lars Bukdahl

d. 9. mar. 1990


Kritik

Årg. 23, nr. 93 (1990)

af

af

Peter Allingham

Årg. 23, nr. 93 (1990)


Jyllands-posten

d. 11. sep. 1990

af

af

Grethe Rostbøll

d. 11. sep. 1990


Berlingske tidende

d. 8. jan. 1990

af

af

Bo Tao Micha¨elis

d. 8. jan. 1990