Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den globale udfordring : FN mellem relevans, legitimitet og handlekraft


Beskrivelse


Den globale udfordring er en bog om FN's muligheder i en verden under hastig forandring. En verden, hvor vækstøkonomier i Asien og Latinamerika vil få en større økonomisk og politisk rolle, men også en verden hvor de globale problemer bliver stadig mere påtrængende. Der argumenteres i bogen for, at FN vil kunne spille en central rolle i forhold til de tre globale transformationsprojekter over de næste 10-15 år.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. nov. 2011

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 23. nov. 2011

Til politisk interesserede, studerende ved højere læreanstalter og alle som beskæftiger sig med internationalt arbejde og politik.

Danmarks FN ambassadør i New York siden 2007 har skrevet denne kompetente bog om FN og de udfordringer FN står overfor i de kommende år. Hvilke politiske projekter vil være de vigtigste og hvilke muligheder organisationen har for at fremstå både handlekraftig og legitim. FN har i dag 193 medlemslande mod de oprindelige 51, og både verden og organisationen ser anderledes ud, ligesom udfordringerne er det. Bogen ser på FN's relevans i forhold til løsning af globale problemer og behandler 3 temaer: fred, frihed og udvikling set i forhold til magtstrukturerne i verden, den globale værdikamp, forskellige organisationers stigende betydning og kampen mod klimaændringer. Udover de nævnte temaer rummer bogen et udførligt overblik over FN.

Det er nogle år siden der er kommet en bog om FN og organisationens virksomhed, og der findes ingen aktuel bog om fremtidsperspektiverne for FN's arbejde på dette kompetente grundlag.

En velskrevet og informativ bog om FN som organisation og dens nødvendighed og muligheder i de kommende år.


Politiken

d. 16. nov. 2011

af

af

Anders Jerichow

d. 16. nov. 2011