Bøger / faglitteratur / disputatser

Den gode barndom


Beskrivelse


En historisk gennemgang af den statslige politik på børne- og familieområdet fra 1800-tallet til vor tid.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. aug. 2017

af

af

Jytte Bræmer

d. 11. aug. 2017

En historisk gennemgang af den statslige politik på børne- og familieområdet fra 1800-tallet til vor tid. For fagfolk, der arbejder med børneområdet, men også det politikskabende niveau vil finde det interessant at se sammenhængen mellem samfundsudvikling og familiepolitik gennem tiden.

Bogen er skrevet på baggrund af en ph.d. om dansk familiepolitik 1960-2010. Der trækkes dog historiske tråde helt tilbage til statslige tiltag i 1800-tallet. Definitionen på det gode barneliv er skiftende gennem tiderne. De tidligste statslige indsatser drejede sig primært om fattighjælp, så børn ikke sultede, senere blev der fokus på skolegang, dannelse og forældres sædelighed. Altsammen et meget rationelt blik, så samfundet stadigt blev bedre og mere produktivt. Der var fokus på de bekymringsvækkende forældre. I nyere tid kom der mere fokus på alle børns udviklingsbehov. I 1960'erne behovet for nærvær med moderen i hjemmet, op gennem 1970'erne barnets behov for at udvikle sig socialt sammen med andre børn under professionelle rammer i institutioner. Diskurs og indsatser ændrer sig i takt med skiftende samfundsbehov.

Bearbejdning af et stykke forskning, så det bliver tilgængeligt og relevant for en bredere kreds, er vellykket. Klart formidlet, og uddragene fra det store kildemateriale er anvendt i en form, så de overordnede pointer og perspektiver står tydeligt for lægmand.

Der findes ikke titler med præcist det tema.


Sundhedsplejersken

Årg. 40, nr. 1 (2018)

af

af

Inger H. Bünger

Årg. 40, nr. 1 (2018)


Journalen

2018, nr. 2

af

af

Kim Furdal

2018, nr. 2