Bøger / faglitteratur

Den gode leder : grundværdier og praktisk filosofi


Beskrivelse


Med udgangspunkt i filosofiens store tænkeres ideer, byder forfatteren på konkrete metoder til at arbejde med værdier, både på det personlige og det organisatoriske plan.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jørgen Bartholdy

2006

Asger Engberg, der er cand.comm., har en baggrund som projektleder indenfor forskellige områder. Han er ideologisk rundet af højskolebevægelsen og søger her at kombinere de to linjer i sit liv. Hans grundholdning er, at moderne ledere - og medarbejdere for den sags skyld - kan hente noget væsentligt i den klassiske filosofi, ikke mindst når det drejer sig om at definere og implementere værdier til brug for styringen af organisationer. Bogen gennemgår væsentlige filosofiske diskussioner med det formål, og den viser, hvordan de kan bruges i praksis. Engberg arbejder med langvarige forløb, der er delt op i tre faser: Forståelse, planlægning og udførelse. Han er teoretisk velfunderet og argumenterer farverigt med flittig brug af citater. Han er sprudlende og engageret, men hans iver efter at forfølge forskellige spor gør læsningen af det indimellem meget vanskelige stof uens. Engberg er drevet af et ønske om at finde det gode, og som del af et styret udviklingsforløb vil bogen uden tvivl kunne gøre nytte. Læst uden denne støtte virker den umiddelbart uoverskuelig.Informationer og udgaver