Bøger / faglitteratur

Den hybride skole : læring og didaktisk design, når det digitale er allestedsnærværende


Beskrivelse


Et bud på hvordan skolen skal uddanne elever, som lever i en sammensmeltet fælleskultur, hvor det fysiske og det digitale ikke er adskilt, men opfattes som flydende rum - hybride rum. Samtidig med at undervisere mv. primært lever i det som forfatterne kalder før-fælleskulturen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. maj 2019

af

af

Boy Olesen

d. 24. maj 2019

Undervisere og studerende, der beskæftiger sig med grundskolen, får her en tankevækkende bog om hvordan man ruster de unge, der i dag ikke opfatter det fysiske og virtuelle som adskilte størrelser, til fremtidens arbejds- og samfundsliv.

Det går meget hurtigt med forandringerne - derfor stiller bogen spørgsmål og kommer med bud på hvordan skolen i dag og fremadrettet kan imødekomme ovennævnte forandringer. Eleverne skelner ikke mellem den digitale og den fysiske verden, men opfatter dette som en samlet virkelighed også kaldet Den Hybride Skole. Eksempler på indhold: Fokus på børns brug af digitale teknologier, udvikling af didaktisk design for undervisning og læring i hybride rum og lærere og elevers praksis og dermed konstruktion og erfaring med rum hvor den digitale dimension altid er nærværende.

En vigtig og nødvendig bog, der nogle steder er noget teoretisk - men alligevel har ganske mange eksempler på praksisser fx i kapitlet der omhandler, hvordan projekter udfolder sig i praksis, når eleverne positioneres som didaktiske designere, altså projekter med digital produktion. Kapitlet der fokuserer på en skolekultur hvor det lader sig gøre at praktisere videnledelse og videndeling er meget interessant.

Bogen kan relateres til Programmering i praksis.