Bøger / faglitteratur

Den stormfulde søgen efter sjælen : fra personlig krise til spirituel udvikling


Beskrivelse


Om hvorledes psykiske kriser af åndelig art, der i vores kultur ofte forveksles med sindssygdom, med den rette forståelse og behandling kan åbne for en dybtgående udviklingsproces mod større selvrealisering og spirituel afklaring.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. juli 2017

af

af

Christina Andersen

d. 4. juli 2017

Når spirituel udvikling pludselig tager fart, kan individet få svært ved at integrere det i hverdagen og kommer i krise. Men kriser er mulighed for forandring. Til læsere med interesse for krydsfeltet mellem psykiatri og spiritualitet.

Dét som den vestlige medicin kalder psykoser, kan dreje sig om spring i spirituel udvikling. I mystiker traditioner er det naturligt, at spirituel udvikling er oprørende for sindet, og at det skal gennemleves. Alle har potentialet til en mystisk oplevelse. Nogen søger den gennem fx meditationer, andre rammes uventet af oplevelser, der udfordrer hele deres verdensbillede. Symptomer varierer fra en følelse af enhed med verdensaltet til voldsomme oplevelser af genfødsel, psykologisk død, frygt og ensomhed. Emnet forklares via Christina Grofs personlige historie og Stanislav Grofs professionelle tilgang. SG er læge og psykoanalytiker og studerede bevidsthedsudvidende oplevelser med LSD i 1960'erne og har siden arbejdet med lignende transcendentale oplevelser uden brug af kemi.

Den vestlige medicin er efterhånden enig i, at bevidstheden er mere end fysiologiske processer i hjernen. For en læser, der oplever uforklarlige ting og har uforståelige symptomer, kan det være spændende at læse dette bud på, hvad der sker, og hvordan det håndteres.

Dette er 2. lettere rev. udg. af Psykiske kriserFremtidens psykologi. I Fremtidens psykologi uddyber SG sit virke og erfaring med holotropisk åndedrætsterapiDette er 2. lettere rev. udg. af Psykiske kriser. I uddyber SG sit virke og erfaring med holotropisk åndedrætsterapi.Informationer og udgaver