Bøger / faglitteratur

Det anarkistiske menneske


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Niels H. Kristiansen

d. 18. dec. 2018

Mange af nutidens græsrodsbevægelser rummer træk, der måske ubevidst er hentet hos de klassiske anarkister. I hvert fald mærkes en øget interesse for A. Alene i år fremkommer 1Bakunin-oversættelse og 2 nyere bøger om emnet. Denne er dansk og en ret stærkt personlig gennemgang af anarkistiske synspunkter og deres aktuelle værdi som inspirationskilde. 1.del beskriver ogforklarer anarkistiske begreber og retninger. I anden del sættes A. op mod liberalismen repræsenteret ved Hobbe, Locke og Mill. 3. del sammenligner A. og marxismen = den autoritære socialisme, sombl.a. Bakunin underkastede en fremsynet humanistisk kritik. Endelig bliver A. sammenholdt med den freudianske psykoanalyse. R.W. viser sin rette anarkistiske anti-autoritære holdning ved ikke atregne sit anarkistiske menneske som det endelige eller rigtige, - og ved i citater at sammenblande gl. og ny retskrivning. Kræver ikke forudsætninger, men ønsker man at vide mere om A.s faktiskehistorie, så suppleres denne bogudmærket af Guerin: Anarkismen. (14/41). Leksikalske stikord. Litteraturhenvisninger. Register.


Bibliotekernes vurdering

d. 10. juli 2017

af

af

Per Månson

d. 10. juli 2017

En relativ lettilgængelig introduktion til anarkismen sat op overfor andre samfundsmodeller. Til politisk interesserede - herunder nok også unge med tilknytning til de autonome miljøer.

Efter en grundlæggende gennemgang af anarkismens grundbegreber holder forfatteren, der primært er filosofiunderviser på forskellige danske universiteter, sin udlægning op mod tre politiske/filosofiske hovedstrømninger. Liberalismen repræsenterer han ved Hobbe, Locke og Mill, mens marxismen er ved Marx selv og for psykoanalysen er det Freuds tekster, han konfronterer. Welzel har udover diverse artikler udgivet studenterafhandlingen Fri vilje og straf. Han ligger mest på linje med Bakunin og Kropotkin, men er mere loren overfor Proudhon.

Det er en meget velargumenteret og interessant bog, der her genudgives. Welzel har udviklet sin egen form for anarkisme kaldet den dynamiske realisme.

Brudstykker af en anarkistisk antropologiI caféenDet anarkistiske menneske og I caféen er nyere - oversatte - titler om anarkisme. I forhold til førsteudgaven Det anarkistiske menneske er der nyt forord og ellers kun faktuelle rettelser, og så er forsiden med en stregtegning af Bakunin mere appellerende end førsteudgaven fra "Berlingske leksikonbibliotek"Brudstykker af en anarkistisk antropologi og er nyere - oversatte - titler om anarkisme. I forhold til førsteudgaven Det anarkistiske menneske er der nyt forord og ellers kun faktuelle rettelser, og så er forsiden med en stregtegning af Bakunin mere appellerende end førsteudgaven fra "Berlingske leksikonbibliotek"Brudstykker af en anarkistisk antropologi og I caféen er nyere - oversatte - titler om anarkisme. I forhold til førsteudgaven er der nyt forord og ellers kun faktuelle rettelser, og så er forsiden med en stregtegning af Bakunin mere appellerende end førsteudgaven fra "Berlingske leksikonbibliotek".


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 6, nr. 4 (2018)

af

af

Andreas Beyer Gregersen

Årg. 6, nr. 4 (2018)


B. T.

d. 7. nov. 1979

af

af

Jørgen Frølich

d. 7. nov. 1979


Aarhuus stiftstidende

d. 9. nov. 1979

af

af

l-c

d. 9. nov. 1979


Vejle amts folkeblad

d. 1. nov. 1979

af

d. 1. nov. 1979


Morgenposten

d. 30. dec. 1979

af

af

Mogens Damgaard

d. 30. dec. 1979