Bøger / faglitteratur

Det ordner sig - teorier om organisation og køn


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Kønsperspektiv på organisationsteorien ud fra fire temaer: struktur, lederskab, symbolisme og forandring. Ud fra en genenmgående case, beskrives hvordan køn "ordnes" i organisationer og hvordan både positive og negative holdninger til organisatorisk forandring kommer til udtryk.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. sep. 2004

af

af

Jytte Bræmer

d. 10. sep. 2004

Bogen, der er af svensk oprindelse, præsenterer en teori om organisationer med en speciel kønsspecifik vinkel. En vinkel, der ikke er særlig synlig i den danske litteratur om organisation og ledelse. Hovedpointen i bogen er, at køn spiller en rolle i alle aspekter af organisationer, og formålet er at påvise på hvilke måder, det konkret kommer til udtryk. Efter et grundlæggende afsnit, hvor begrebet kønsforskning beskrives, fokuseres i de følgende fire kapitler på emnerne organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur (her kaldet symboler) og forandringer. Disse emner betragtes ofte som værende kønsneutrale. Forfatterne taler om begrebet kønsblindhed, men køn spiller altid en rolle. Forrest i bogen beskrives en case om en fiktiv virksomhed, og den bruges løbende til at eksemplificere de teoretiske afsnit. Analysen er på et meget højt teoretisk niveau, og det forhindrer til dels, at fx det meget spændende emne, hvordan kønnet påvirker virksomhedskulturen, bliver tilgængeligt for den almindeligt interesserede læser. Formidlingen står i vejen for indholdet. Bogens målgruppe bliver derfor forskere og studerende på de videregående uddannelser indenfor organisation og ledelse.


Antropologi

Nr. 51 (2005/2006)

af

af

Tinna Christiansen Nielsen

Nr. 51 (2005/2006)


Kvinder, køn & forskning

Årg. 18, nr. 1 (2009)

af

Årg. 18, nr. 1 (2009)