Bøger / faglitteratur


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. jan. 2017

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 13. jan. 2017

I serien "Det ved vi om" kommer her en udgivelse om feedback, som i et letlæseligt sprog præsenterer den nyeste forskningsmæssige viden om feedback med fokus på underviseres praksis. Bogen har relevans for undervisere samt lærerstuderende.

På kun 66 sider føres læseren ind i de pædagogiske forskeres viden om brugen af feedback i undervisningen. Først introduceres to feedbackmodeller. Dernæst ses der på feedback fra henholdsvis lærer til elev, mellem elever, fra elev til lærer samt elevens feedback til sig selv.

Bogen giver et hurtigt læst, men alligevel grundigt indblik i vigtigheden af feedback i læreprocesserne, og bliver derved en dejlig hjælp for undervisere til udvikling af egen undervisningspraksis i en presset hverdag.

Bogen kan læses sammen med andre bøger om feedback eller bøger om synlig læring og arbejdet med læringsmål. Det kan eksempelvis være titler som Feedback i danskfagetSynlig læring - for lærere og John Hatties Synlig læring - for lærereBogen kan læses sammen med andre bøger om feedback eller bøger om synlig læring og arbejdet med læringsmål. Det kan eksempelvis være titler som Feedback i danskfaget og John Hatties .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 1. juni 2017

af

af

Helge Christiansen

d. 1. juni 2017