Bøger / faglitteratur

Det vi ved om inkluderende strategier til et bæredygtigt uddannelsessystem


Beskrivelse


Præsentation af 60 nødvendige strategier til at skabe skoler, der forbedrer de mest sårbare børns muligheder for at lære. Sårbare børn forstået som børn med f.eks. en lav socioøkonomisk status, etniske minoriteter eller børn med handicap.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 16. apr. 2018

af

af

Boy Olesen

d. 16. apr. 2018

Alt for mange børn har ikke succes i skolen - denne bog fremlægger 60 strategier til forbedring af sårbare børns muligheder at lære. For alle med interesse for inkluderende undervisning - ledere, pædagoger, lærere og politikere.

Bogens formål er at hjælpe undervisere og pædagoger til at maksimere mulighederne for de mest sårbare børn. Bogen præsenterer 5 vigtige udfordringer samfundet står overfor: køn, socioøkonomisk status, etnicitet, religion og handicap. Der stilles flere spørgsmål, det er vigtigt at forholde sig til, fx: Fører en stræben efter social sammenhængskraft omvendt til en marginalisering af dem, der er anderledes? I hvilken udstrækning bør undervisere søge at opnå homogene værdier, præstationer og adfærd blandt eleverne? Del af serien "Det ved vi om".

Bogen lever fint op til seriens mission om at gøre forskningsbaseret viden tilgængelig for praksisfeltet. Bogens præsentation af de 60 strategier virker rigtig godt, det er nemt at forholde sig til og agere i forhold til fx Udskyde den specialiserede niveaudeling til 15-16-årsalderen, Opstille høje, men realistiske standarder, Udvikle selvreguleret læring. Strategierne er velegnede som grundlag for diskussion og efterfølgende handling. Bogen er meget overskuelig med gode kapitel- og afsnitsinddelinger, og sproget er læsevenligt.

Bogen kan relateres til Deltagelse & forskellighedDeltagelse og forskellighed.