Bøger / faglitteratur

Dewey i dag : en håndsrækning til læreruddannelsen


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Mads Overmark

2007

Bogen henvender sig til studerende på seminariet og lærere på efteruddannelse. Den er svært tilgængelig, og mange vil sikkert have mest glæde af gennemgå stoffet i klassen eller i arbejdsgrupper.

Tre artikler i serien En håndsrækning til læreruddannelsen der diskuterer John Deweys tanker om uddannelse, dannelse og læring. Fælles for dem er, at de peger på en uberettiget kritik af teorierne som værende for individualistisk orienterede. Vi lever i en verden, hvor moral, normer og værdier er i konstant forandring. I den forbindelse er Dewey blevet (mis)brugt til udvikle et selvdannelsesideal. Det er forfatterne uenige i og beskriver de sider af Deweys teorier, som særligt sigter på fællesskabet som læringssted. Den første artikel opstiller et pragmatisk dannelsesideal som et alternativ til den individuelt orienterede dannelse. Den anden beskriver et læringsbegreb som favner et bredt spekter af erfaringer bl.a. æstiske og emonotionelle. Den tredje argumenterer for, at kendskabet til Dewey herhjemme er begrænset til metodikken ved projektarbejder, og at det bør udvides med teorierne om passiv og aktiv erfaring samt dømmekraftsbegrebet til at blive et selvstændigt læringsbegreb. Der findes en lang række litteraturhenvisninger.

Bogen vil fungere godt sammen med Konstruktivistiske rødder og grene og John Dewey : en introduktion.

En vanskelig samling tekster, der, i det rette forum, bør kunne give anledning til erfaring, afklaring og diskussioner.Informationer og udgaver