Bøger / faglitteratur

Differentiering i klasseværelset : om at tilgodese alle elevers behov


Beskrivelse


Ligesom andre mennesker er også børn forskellige. Ikke to er ens - ja næppe et barn er ens: Børn ændrer sig jo, og ofte endda ganske hurtigt. Derfor skal børn heller ikke behandles ens, men som de individer, de personligheder der hver for sig er. Dette stiller et problem for skolen: Hvordan tilgodeser man alle elever, når de nu er så forskellige? Hvordan kan det lykkes, at man får både de fagligt svage med, og samtidig bevarer gnisten og interessen hos de lidt hurtigere elever? Denne bog rummer både teoretiske overvejelser over disse problemer og masser af praktiske eksempler på, hvorledes undervisningen kan gribes an i heterogene klasser - uden at nogen tabes på gulvet, lades i stikken eller henvises til skammekrogen. Her er rig inspiration at hente, også for erfarne lærere.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Karsten Boll

2007

I rækken af bøger om undervisningsdifferentiering og læringsstile er her et udmærket supplement med baggrund i amerikansk undervisning og forskning. Efter en definition af et differentieret klasselokale beskrives differentieringens elementer, og der gives eksempler på, hvordan der laves skole - og for hvem. I en causerende fortællestil bygges elementerne på om læringsmiljø, vigtigheden af gode instruktioner samt praktiske eksempler på undervisningsdifferentiering. Der lægges stor vægt på løbende evaluering som et af redskaberne for at kunne gennemføre en differentieret undervisning, hvilket hænger fint sammen med kravet om udarbejdelsen af elevplaner. Der gives anvisninger på, hvordan lærerne kan få det til at fungere og afslutningsvis er der et afsnit til skoleledelserne om, hvilke ting de skal tage højde for, hvis man vil gennemføre undervisningsdifferentiering som det gennemgående element i skolens pædagogik. Den tospaltede tekst fremmer læsevenligheden i den flydende og lettilgængelige tekst. Gode diagrammer og skemaer understøtter synspunkterne. Bogen har indholdsfortegnelse men intet stikordsregister. Litteraturlisten bagest refererer kun til baggrundslitteratur for bogens indhold. I forvejen findes bl.a. Almen didaktik - i læreruddannelse og lærerarbejde (06/51) og Teamets arbejde med - holddannelse og undervisningsdifferentiering (06/02).