Bøger / faglitteratur

Digital skrivedidaktik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning. Derudover introducerer bogen fem didaktiske greb, som kan benyttes i undervisningen i alle fag: ASK - SATsER - Videoskrivning - Digitale skrivekonferencer - Blogskrivning.

Indhold

  • Digital skrivning og elevens skrivekompetence / Jens Jørgen Hansen

  • Skrivedidaktik - den multimodale, kognitive og sociokulturelle position / Jens Jørgen Hansen

  • Skriveteknologier i en digital skrivepraksis / Rikke Christoffersen Denning & Jens Jørgen Hansen

  • ASK - en planlægningsguide til alle fag / Lene Illum Skov

  • "Det ser godt ud!" - om kvalificeret feedback på digitale elevprodukter / Rikke Christoffersen Denning

  • At skrive med video / Peter Holmboe

  • Digitale skrivekonferencer / Charlotte Christiansen

  • At blogge - eller at skrive i verden om verden / Benthe Fogh Jensen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. jan. 2018

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 19. jan. 2018

Skrivning i digitale medier kræver særlige kompetencer og viden om multimodale tekster. Her er teori, praksiseksempler og præsentation af ASK, som er en planlægningsguide til tilrettelæggelsen af digitale tekster. For lærerstuderende og lærere på mellemtrin og overbygning.

Skrivning i digitale medier kræver viden om multimodal kommunikation. I bogens første fire kapitler fokuseres især på teori om skrivning, forskellige skrivekompetence, skrivedidaktik og skriveteknologier. De følgende fem kapitler er mere praksisnære. Her kan man fx læse om ASK-modellen med eksempler fra en 4. og 8. klasse i dansk og matematik. Eller man kan læse om blogskrivning i engelskundervisningen i en 8. klasse, hvor hele grundtænkningen hviler på Ciceros retoriske pentagram. Bogen kan læses fra ende til anden eller enkelte kapitler kan udvælges.

En interessant bog, der sætter fokus på den virkelighed og de kompetencer, elever skal forholde sig til, når de formulerer sig i multimodale tekster især på nettet. Dejligt, at der sættes fokus på, at skrivning og produktion af tekster foregår i alle skolen fag. Undervejs benytter forfatterne selv enkelte gange andre modaliteter end ren tekst, som fx når der anvendes forskellige figurer, skemaer og enkelte fotos af elevarbejder. Her kan man hente megen viden og finde god inspiration.

Viden om digitallæsning er også vigtig, læs fx Digital læsedidaktik.


Læsepædagogen

Årg. 66, nr. 6 (2018)

af

af

Hanne Schriver

Årg. 66, nr. 6 (2018)Informationer og udgaver