Bøger / skønlitteratur til børn / roman

Dr. Jekyll og Mr. Hyde


Beskrivelse


Der er noget på færde. Dr. Jekyll lukker sig nogle gange inde i sin kælder og kommer ud igen i en helt anden skikkelse. Ingen ved noget, indtil det begynder at gå galt, og man hører om mærkelige overfald. Samtidig ændrer Jekyll sit testamente til fordel for en mr. Hyde. Hvem er han? For læsere fra 9 år.

Anmeldelser (16)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Beth Høst

d. 18. dec. 2018

I Fremads nye paperbackserie (opkaldt efter formatet) kommer her en nyoversættelse af en virkelig klassisk "gothic novel". Oversætteren har været meget tro mod fortællingens viktorianske åndog ikke forsøgt at gøre sproget nutidigt. Men alligevel kan man - ved at sidestille den gamle udgave (fra 1953) med denne - fornemme forskellen i forskellige tiders sprogidé. Nærværende bog eraltså ikke "moderne" i sit fortællesprog, men det flyder langt lettere for en 80'er-dansker end den gamle udgaves. Bogen ville i øvrigt også gøre god fyldest på en ungdomshylde, Stevenson var jo enstrålende fortæller og atmosfæreskaber, i denne så man både føler og smager det Sherlock-Holmes-London, vi alle kan se på det indre filmlærred komplet med ærtesuppe-tåge og gaslys. Bogen fortjenerat blive læst og genlæst, så det billige udstyr til trods (den har i øvrigt et klart og læseligt tryk), bør udgivelsen hilses velkommen overalt.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Margot Andreasen (børn)

d. 18. dec. 2018

Stevensons kendte klassiker om den agtværdige Dr. Jekyll, der ved brug af medicin rendyrker den onde del af sig selv, som til sidst tager magten over ham, er i denne udgave blevet stærktsprogligt forenklet, men ikke handlingsmæssigt barberet. Denne sproglige forenkling fremmer naturligvis letlæseligheden, men berøver samtidig historien nuancerne og den litterære kvalitet, ogtilbage bliver derfor kun den spændende og uhyggelige skrækhistorie. - Bearbejdningen gør i mine øjne ikke bogen til en børnebog. Efter min opfattelse er børnene bedre tjent med at vente med atlæse Dr. Jekyll og Mr. Hyde til de er i stand til at forstå de psykologiske aspekter i historien. Til den tid vil de formentlig også kunne kapere originaludgavens sprog. - Appellerende forside,udmærkede illustrationer og behagelig typografi.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Erik Godske (skole)

d. 18. dec. 2018

Den nye udgave er bearbejdet med let læselighed for øje, og samtidig har oversætteren søgt at bevare stemningen fra det engeiske oplæg. Hvis danske børn derfor lægger den fra sig uden at læseden færdig, kan det kun skyldes, at den lidt omstændelige engelske stil ikke tiltaler dem; men den gysende uhygge er bevaret, og læseligheden er god, så bogen kan med rette indgå i serien »Letteklassikere«. De få illustrationer rammer bogens stemning meget fint. Kan læses i 6. klasse.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jørgen Lund (skole)

d. 18. dec. 2018

En vældig flot genfortælling af Stevensons velkendte roman om kampen mellem det gode og det onde i mennesket - manifesteret i dobbeltmennesket dr. Jekyll/mr. Hyde -den eksperimenterende læge,der - med sig selv som forsøgsperson - prøver at adskille det gode fra det onde i håbet om at skabe det absolut gode menneske, men opnår at kreere den koncentrerede ondskab, mr. Hyde, hvorved denhæsblæsende og spændende handling bliver til. - Genfortæller og danske bearbejdere må i fællesskab dele æren for, at gyset i fortællingen er blevet intensiveret ved bl.a. omsætning til et nutidigt,rapt sprog, der undgår at gøre vold på originalhistorien og midt i den læsevenlige nutidighed bevarer ånd, tone og 1800-tals-stemning. Kun nogle få skønhedspletter kan angribes, som når Jekyll/Hydepå den ene side er dybt sløvet af medikamenter, mens dobbeltmennesket på den næste side har sine sanser fuldt skærpet p.g.a. samme medikamenter - og som når en nyresteg på den ene side bliver tilen skinke på næsteside. - En bog som denne vil være med til at bevare lysten hos de unge til at læse klassikere, og da bogen er rimelig nem at læse, vil selvlæsere fra omkring 12-13 år kunne væremed - og en 'gyselig' forside vil yderligere være med til at sælge bogen.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ulla Møller

d. 18. dec. 2018

Her er virkelig 'smæk for skillingen'. Den berømte 18-hundredetalsroman - skrevet for en anden tid og for et voksent publikum - bearbejdet for de mange fra 12 år og opefter, der holder af etgodt gys. De mange uhygge- og spændingsskabende effekter viser at de filmskabere, der i tidens løb har arbejdet med denne titel, ikke har levet forgæves. Glimrende oversat til et veloplagt ogletlæst nutidsdansk, uden at det på nogen måde er gået ud over bogens grundtone. Åbningsscenen gengiver perfekt den dystre stemning i Londons baggyder i slutningen af forrige århundrede. Detpsykologiske aspekt i denne klassiske gyser er bevaret, idet det grundlæggende tema, den dobbelthed, der findes i ethvert menneskes natur, kommer tydeligt til udtryk. Ligeledes beskrives Dr.Jekyll's teorier om muligheden for såvel fysisk som psykisk at skille det onde fra det gode, så de er lette at forstå. Forsynet med et lige så flot omslag som seriens første bind får denne titelikke lov at samle støv på hylden.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Leif Frandsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Ny udgave af klassikeren fra 1886, allegorien om det gode og det onde i den menneskelige natur. Den retlinede Dr. Jekyll kan ved hjælp af medicin forvandle sig til den onde, hensynsløselivsnyder Mr. Hyde, men til sidst tager det onde magten fra ham. Denne oversættelse lægger sig tilsyneladende tæt op ad originalen, hvilket sine steder giver lange sætningskæder med sindrigopbygning. Mange ord og vendinger er fremmede for nutidige læsere. Den omstændelige fortællestil stiller krav til læseren. Til gengæld får den tålmodige læser gysende uhygge og Londonstemning medkorrekte omgangsformer, smalle, mørke gader og tåge. De fem illustrationer, som beskriver højdepunkter i romanen, anslår med deres let slørede tuschskravering den samme stemning. Det vil være megetfå af skolebibliotekets lånere og da kun de allersidste, som vil gå i gang med eller komme igennem denne udgave. Få vil have baggrund til at forstå dybden. Ønsker nogle at stifte bekendtskab medbogén, vil den sprogligtforenklede udgave fra '79 i Sesams Klassikere være at anbefale. Noget af stemningen mangler godt nok, men gyset er der da. Mangler skolebiblioteket en udgave, som tangereroriginalen, vil denne nye udgave gøre fyldest.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gudrun Møller (børn)

d. 18. dec. 2018

Denne klassiker foreligger her i en udgave af Gyldendals udødelige, glimrende oversat af Rose-Marie Tvermoes og med forside samt nogle få illustrationer af Svend Otto S. Advokaten Mr. Uttersonfortæller historien om sin gode ven Dr. Jekyll, som af uforklarlige grunde beskytter den skrækindjagende Mr. Hyde. Først ved Mr. Hydes død afsløres det gennem Dr. Jekylls efterladte papirer for Mr.Utterson, at Dr. Jekyll og Mr. Hyde er to sider af samme person. Mr. Hydes personificering skyldes Dr. Jekylls kemiske eksperimenter, og han er al den ondskab, der findes i Dr. Jekyll. I papirerneafsløres det, hvordan Dr. Jekyll til sidst mister kontrollen over personskiftet og derfor forsvinder, mens Mr. Hyde findes død i laboratoriet. Det er en spændende gyser, som i denne udgave virkermeget lidt bearbejdet. Den indeholder meget fine person- og miljøskildringer, og den er spændende fra først til sidst. Forlaget Sesam har i 1979 udgivet en stærkt forkortet udgave af romanen, mender er ibørnebiblioteket god brug for denne store udgave. Bogen er som de øvrige klassikere i serien ret svært tilgængelig, og den vil først kunne læses fra ca. 13 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. feb. 2022

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 18. feb. 2022

Der er noget på færde. Dr. Jekyll lukker sig nogle gange inde i sin kælder og kommer ud igen i en helt anden skikkelse. Ingen ved noget, indtil det begynder at gå galt, og man hører om mærkelige overfald. Samtidig ændrer Jekyll sit testamente til fordel for en mr. Hyde. Hvem er han? For læsere fra 9 år.

"Moby Dick" og "Dr. Jekyll og Mr. Hyde" udkommer i serien "Letlæste klassikere". Hver bog indledes med en indholdsfortegnelse og derefter en kort introduktion af forfatteren og bogen som forforståelse til læseren. Undervejs er der små sort/hvide tegninger. De to fortællinger lægger sig tæt op ad handlingen i de oprindelige romaner, men de er meget kortere.

Er man til klassikere, så er her to rigtig gode bøger. Man rejser tilbage i tiden og oplever verden på en anderledes måde, når man er fordybet i bøgerne. Man fornemmer stemningen på et hvalfangerskib, og man fornemmer London i gamle dage. Bøgerne er spændende og lette at læse.

Læs flere af de gamle klassikere fx UlvehundenOliver Twist og Oliver TwistLæs flere af de gamle klassikere fx Ulvehunden og .


Bibliotekernes vurdering

d. 19. nov. 2005

af

af

Tove Delica

d. 19. nov. 2005

I Gyldendals gode lette klassikerserie fortælles her om Dr. Jekyll, en godgørende læge i 1800-tallets London, som dog har en skyggeside, der presser sig på. Gennem forsøg opfinder han en mikstur, som kan spalte hans personlighed, og forvandle ham til den onde Mr. Hyde, der til sidst ender med at begå mord. Historien er kraftigt beskåret, mens handlingen er bevaret. Sproget er nutidigt, meget letflydende og ligefremt. Bogen kan derfor læses af børn fra 9 år. Desværre tror jeg ikke, historien umiddelbart vil fange dem. Det er en kompliceret sag om personlighedsspaltning og menneskesindets indviklede psykologi, ikke just børnevenlig. Her mangler man den dybere forklaring, og sproget får ikke miljøbeskrivelsen af det gamle Londons uhygge frem. En ikke så oplagt klassikertitel at vælge. 5 gode sort/hvide tegninger illustrerer historien.


litteratursiden.dk

d. 9. juni 2022

af

af

Jette Holmgaard Greibe

d. 9. juni 2022

Fortællingen om det gode og det onde, der kæmper om magten i det samme menneske i victoriatidens London, er hjerteskærende og uhyggeligt fortalt for børn. Historien fortælles af Mr. Utterson, der er a...


Information

d. 14. juni 1985

af

af

Ejgil Søholm

d. 14. juni 1985


Politiken

d. 8. juli 1989

af

af

Harald Mogensen

d. 8. juli 1989


Jydske tidende

d. 4. jan. 1986

af

af

bo.

d. 4. jan. 1986


Berlingske tidende

d. 7. jan. 1986

af

d. 7. jan. 1986


Berlingske tidende

d. 15. juli 1953

af

af

Kai Flor

d. 15. juli 1953Informationer og udgaver