Bøger

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige : En litteraturoversigt.


Beskrivelse


Formålet med denne rapport er at redegøre for den viden, der findes om effekten af mentorstøtte på ordinær beskæftigelse for udsatte ledige. Mentorstøtte er en indsatstype, hvor en erfaren, ofte ældre person en mentor vejleder en mindre erfaren, ofte yngre person i at opnå nogle færdigheder og ændre adfærd.