Bøger / faglitteratur

Elsk dig selv : en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juli 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 12. juli 2010

Bogen er en guide for særligt sensitive mennesker, for hvem den sociale virkelighed kan være for stor en mundfuld, medmindre de lærer at tage hensyn til deres egen sensitivitet og bruge de ressourcer, der også ligger i at være sensitiv. Bogen er desuden for terapeuter, psykologer og andre behandlere.

Bogens forfatter er teolog og tidligere præst, men det er i sin egenskab af sensitiv og terapeut, hun skriver her. Bogen er en guide for særligt sensitive, som hun til en start definerer. Særligt sensitive er ofte også introverte, men ca. en fjerdedel er sensitive og udadvendte. Med særlig sensitivitet følger ofte et lavt selvværd, fordi man ikke tåler så meget som andre mere robuste mennesker, ikke magter at deltage så længe i sociale aktiviteter og ofte kræver rigtig meget af sig selv. Bogen lægger op til forskellige strategier til at overleve i en verden af robusthed og udadvendthed ved at lære sig selv at tage hensyn til sensitiviteten. Læseren kan spejle sig i mange gode eksempler. Bagest i bogen en sensitivitetstest, som forfatteren selv har udarbejdet.

Særligt sensitive er et tema i fokus i tiden. Indenfor de seneste år er kommet Særligt sensitive mennesker : hvordan man trives, selv om verden er overvældende, Særligt sensitives guide og Er du også særligt sensitiv?. Alle selvhjælpsguides. Endvidere vil jeg henlede opmærksomheden på Fordelen ved at være indadvendt, 2004, der også er beslægtet.

Letlæst selvhjælpguide for særligt sensitive med dansk udgangspunkt.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. dec. 2014

af

af

Signe Rugtved Andersen

d. 1. dec. 2014

I denne bog er der gode, konkrete råd at hente, hvis man som særligt sensitiv har besvær med at tackle sin sensitivitet i hverdagen. For både særligt sensitive, pårørende og behandlere, der arbejder med særligt sensitive.

Forfatteren, som er teolog og psykoterapeut, er selv særligt sensitiv og har udgivet flere bøger om emnet. Hun holder desuden foredrag og udbyder kurser indenfor området. Denne bog er en guide til særligt sensitive og andre følsomme sjæle, der i bogen opfordres til at lære at tage hensyn til egen sensitivitet og få øjnene op for de ressourcer, der også ligger i tilstanden. Forfatteren har medtaget en lang række udtalelser fra kursister og klienter om, hvordan det opleves at være særligt sensitiv. Sidst i bogen er der mulighed for at teste sin egen sensitivitet. Desuden findes en idéliste med forslag til aktiviteter, der kan give glæde og velvære til særligt sensitive.

Fin og letlæst guide til særligt sensitive og deres pårørende.

I forhold til den første udgave, Elsk dig selvSærligt sensitive mennesker fra 2010, indeholder bogen et nyt kapitel om forskningen på området, ligesom et afsnit i kapitlet om vrede er udeladt. Litteraturlisten er desuden blevet opdateret. For læsere, der vil vide mere om særligt sensitive er det oplagt at læse Elaine Arons bøger om emnet, fx Særligt sensitive menneskerI forhold til den første udgave, Elsk dig selv fra 2010, indeholder bogen et nyt kapitel om forskningen på området, ligesom et afsnit i kapitlet om vrede er udeladt. Litteraturlisten er desuden blevet opdateret. For læsere, der vil vide mere om særligt sensitive er det oplagt at læse Elaine Arons bøger om emnet, fx .