Bøger / faglitteratur til børn


Beskrivelse


Om hvordan en pyramide konstrueres og bygges, hvordan en farao gravsættes, hvordan der foregår gravrøverier, og om hvordan pyramider bruges i vore dages turisme. Mange tegninger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2002

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 17. dec. 2002

I serien - Tidsrejsen - er tidligere udgivet Et skibsvrag, Det vilde vesten, En vulkan og En borg. På samme måde som i ovennævnte bøger, gennemgås i denne, kronologisk, en pyramides historie fra den udtænkes, over planlægning og opbygning, indvielse, brug, røveri og forfald, op til dens nutidige rolle som turistattraktion. Hvert opslag er forsynet med fortløbende faneblad med tidsfastsættelse på forsiden og supplerende fakta til brødteksten på bagsiden. De flotte dobbeltsiders illustrationer, der myldrer med detaljer, ikke uden humor, giver et fint overblik, ofte i en lidt usædvanlig synsvinkel, og er klart bogens stærke side. Derimod er teksten både relativt kort og, ikke mindst set i relation til de mange andre bøger om samme emne, sparsommelig med overraskende eller bare lidt grundige oplysninger. Den holder sig stort set til det forudsigelige og indlysende i den korte udgave. Bogen udmærker sig derfor væsentligst som bladre- og oplevelsesbog for yngre interesserede, som de øvrige i serien. I emnemæssige undervisningsammenhænge findes der andre og bedre kilder i skolebiblioteket.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. dec. 2002

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 17. dec. 2002

Bogen udkommer i serien Tidsrejsen efter samme koncept som fx En borg og Et skibsvrag. Denne gang er emnet en pyramide. Vi får først et lille oprids af samtidens Ægypten og følger så pyramiden under projektering og bygning, gravsættelsen af faraoen og videre over senere gravrøverier til vore dages turisme. Indholdet er struktureret i en række dobbeltopslag knyttet til faneblade langs højrekanten, som viser den samlede opdeling i tidsperioder og derved giver mulighed for valgfrit at springe i tiden. Bogen er udstyret med lidt stive pastelagtige tegninger i pænt samspil med teksten, som består af en brødtekst med den gennemgående historie udbygget af en lidt sværere med historiske uddybende forklaringer i mindre sats. Undervejs er der en smule - efter min vurdering noget påklistret - staffage i form af "Holger-effekter" med fremfinding af en tyk mand og en grip eller abe. Hovedkonceptet med tidsrejsen fungerer dog udmærket, og bogen præsenterer også i fht. målgruppen sine informationer på en spændende måde, ligesom den også kommer udmærket omk. emnet. Anvendes såvel til bladrebog som til faglig fordybelse fra 11 år.Informationer og udgaver