Bøger / faglitteratur til børn

England


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. aug. 2002

af

af

Ulla Møller

d. 8. aug. 2002

Bogens titel er England, men den fortæller om hele United Kingdom, UK, d.v.s. England, Skotland, Wales og Nordirland. Den indgår i serien Lande i verden, der hermed omfatter seks titler. Bogen tegner et aktuelt portræt på godt og ondt af det britiske samfund. Informationsmængden er stor, der fortælles om mennesker, geografi og historie, om erhvervs- og kulturliv, om miljø og forurening og der er et bud på hvordan fremtiden kan forme sig for briterne. Et glimrende illustrationsmateriale bestående af kort, grafer og gode og nutidige farvefotografier af landskaber, byer, virksomheder og mennesker bidrager til et mangesidet billede af et moderne samfund i stadig udvikling. Også turismens betydning for landet understreges, overalt i teksten påvises det hvordan enhver forandring påvirker turisterhvervet. Så skønt den primære målgruppe er de 13 -16årige, der arbejder med projektopgaver, er bogen bredt anvendelig som en kort, men grundig første introduktion til England for personer, der skal besøge landet som turister eller i forbindelse arbejde eller studier. Afslutningsvis ses en ordliste og en liste med internetadresser og supplerende litteratur. En lignende nyere titel, men mindre omfattende er Storbritannien. Europas største ø, 2000.


Bibliotekernes vurdering

d. 8. aug. 2002

af

af

Poul Wibbert Esberg (skole)

d. 8. aug. 2002

Underligt nok er det ikke så ofte, der kommer skolebibliotekstitler om England - eller rettere Storbritannien, UK eller United Kingdom, som bogen kalder det. Sidst var mig bekendt i 2000. Den foreliggende er en veltilrettelagt og velskrevet bog for 7. klasse og ældre. Med selvkritiske øjne giver den et signalement af og overblik over dagens UK, bl.a. belyst gennem mange tal i en ganske fyldig tekst og godt med diagrammer og kort. Der er gode afsnit om landskab og klima, naturressourcer, befolkning, samfund og demografiske forandringer, økonomi, transport og infrastruktur samt et nok så vigtigt afsnit om miljøet. Megabyen London nævnes stort set ikke, den er der også skrevet så meget om. Også det udmærkede billedmateriale - alt i farver - bevæger sig i en stor bue uden om hovedstaden. Et par små skønhedsfejl og en lidt større -plet er der dog: med den kritiske vinkel, der er anlagt, kan det undre, at atomkraft ikke er nævnt med ét ord. Alt i alt er der tale om en ret grundig og meget anvendelig "geografibog", som også gør sig godt i samfundsfag. En god ord-, adresse- og litteraturliste samt netadresseliste øger kun anvendeligheden.Informationer og udgaver