Bøger / faglitteratur

Erfaring og opdragelse


Beskrivelse


På baggrund af sin foredragsrække fra 1938, beskriver den amerikanske filosof John Dewey (1858-1952) sine teorier om det pædagogiske felt, bl.a. at undervisning må tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle erfaringer.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Arne Olesen

d. 19. dec. 2018

Hvor stor en rolle John Dewey's pædagogiske filosofi og deraf afledte praksis har haft for den nyere tids skole i USA og deraf påvirkede lande som f. eks. Danmark, opleves klart ved læsningen af Erfaring og opdragelse, en samling artikler centreret omkring dette emne, først udgivet 1938. På de 62 sider Deweys tekst omfatter får han belyst en række væsentlige - spørgsmål fra nutidens pædagogiske debat: vækst og udvikling, betydningen af kontinuitet i erfaring, opdragelse som en social proces et samspil, balancen mellem individuel frihed og social regulering, opstillingen af mål i sammenhæng med en på erfaring begrundet beregning af konsekvenser, unyttige erfaringer og erfaringer der udgør et led i fortsat udvikling. Hans teori om erfaringens grundlæggende rolle i opdragelsen så vel som i menneskets og samfundshistorie synes mig særdeles relevant i dagens ofte kaotiske pædagogiske debat, og hans næsten 40 år gamle kritik af så vel den traditionelle skole som en del af deprogressive skoler (der dengang var privatskoler stiftet for at realisere den Dewey ske pædagogik) for at befinde sig i hver sin grøft føles helt aktuel. Jeg har ikke kunnet finde frem til andre Deweyværker på dansk. Så bogen vil helt naturligt fylde en plads i ethvert større pæd.-psyk. bibliotek som eksempel på en af de mest betydningsfulde amerikanske reformpædagoger og som eksempel på klassisk pragmatisk filosofi. Den danske oversætter Hans Fink har forsynet bogen med et 39 siders forord, der gir især en filosofisk indføring i Dewey.


Bibliotekernes vurdering

d. 17. nov. 2008

af

af

Jytte Bræmer

d. 17. nov. 2008

For alle, studerende og lærere, der arbejder indenfor det pædagogiske og filosofiske område.

Dewey er en af de store tænkere, der stadig har aktualitet og bliver brugt i moderne forskning og undervisning. Han var oprindelig filosof, men stærkt påvirket af sin hustru, der havde et stort engagement i sociale og uddannelsesmæssige spørgsmål, brugte han sin viden fra filosofien i det pædagogiske felt. Han har sit ståsted i pragmatismen. Hans hovedpointe er, at undervisning må tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle erfaringer, samtidig med en erkendelse af, at mennesket er i konstant interaktion med omverdenen og derfor påvirkes. Så læring er en kombination af noget erkendelsesmæssigt, der kommer indefra, men som er stærkt påvirket af interaktion og samarbejde. Bogen er en ny udgave af et af hans hovedværker. Den bygger på en række foredrag, han holdt i 1938, og den har opnået en klassikerstatus indenfor den pædagogiske litteratur. Indledes af et 30 siders lang afsnit af Hans Fink, hvor man får en fin introduktion til Deweys liv og hovedtanker.

Den første danske udgave udkom i 1974, og seneste oplag er fra 1996. Anskaffelse må bero på de gamle udgavers stand, da det er en klassiker, der stadig er efterspurgt.

Uændret udgave af filosoffen John Deweys tanker om erfaring, læring og opdragelse.


Politiken

d. 26. juli 1974

af

af

C. C. Kragh-Müller

d. 26. juli 1974


Aktuelt

d. 11. juni 1974

af

af

Lennart Holm

d. 11. juni 1974


Berlingske tidende

d. 9. aug. 1974

af

af

Finn H. Jensen

d. 9. aug. 1974