Bøger / faglitteratur / lærebøger

Erhvervsøkonomi : virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning


Beskrivelse


denne introduktion til erhvervsøkonomi præsenterer professor ved CBS Christian Knudsenen række teorier og metoder, som kan bruges til at analysere en virksomhed med. Han sætter fokus på de dele af erhvervsøkonomien, der giver en helhedsopfattelse af virksomheden - ligesom han lægger vægt på at koble teori og praksis. Bogen har tre overordnede temaer. Første del af bogen giver en overordnet diskussion af, hvordan en virksomhed er organiseret i sine forskellige livsfaser, både når det gælder de systematiske og de unikke faktorer der indgår i en virksomheds specifikke udviklingsforløb. Anden del belyser, hvad der bestemmer en virksomheds grænser for størrelse og vækst. Og hvor første del især er baseret på organisationsteoretiske analyser, tager anden del udgangspunkt i mere økonomiske analyser af virksomheden. Tredje del diskuterer forskellige tilgange til en virksomheds strategi, altså virksomhedens langsigtede adfærd og målsætning - blandt andet to af de mest centrale strategiperspektiver inden for den erhvervsøkonomiske disciplin Porters Five Forces-model og den ressourcebaserede strategitilgang. Alle bogens kapitler afsluttes med en række opgaver, hvor de studerende får mulighed for selv at arbejde med en case-virksomhed.