Bøger / faglitteratur

Erkendelse, moral og system : otte læsninger i Kants filosofi


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. juli 2011

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 29. juli 2011

Bogen henvender sig til filosofiinteresserede på noget over begynderplanet.

De 8 forfattere er ph.d. i filosofi og universitetsansatte. De fleste har tidligere forfattet bøger inden for emnet. Anledningen til at udgive "endnu" en bog om Kant (1724-1804) er de seneste 10-15 års udgivelser af Kants hovedværker på dansk. Bogen introducerer i ni kapitler Kant, hans særlige skrivestil og filosofi og hans ambition om at udtænke en altomfattende teori om mennesket, og den verden mennesket er en del af. Hvert kapitel har selvstændige temaer og spørgsmål, fx forstand og fornuft, metafysik, etik og moral, æstetik osv. Udgangspunkt er hans hovedværker. Bogen er tilstræbt rettet mod begynderen, men forfatternes baggrund i universitetsverdenen afspejler sig fx i mange fodnoter, fagudtryk og akademisk opbygning af teksterne.

Kant er en af de filosoffer der er udkommet flest bøger om på dansk. Alene inden for de sidste 5 år op imod en snes titler. De fleste er dog om meget specifikke emner eller korte introduktioner til hans egne værker, hvorfor ingen specielt kan fremhæves i forhold til nærværende bog. Den forsøger at danne et samlet billede ud fra de 8 centrale temaer i hans produktion.

En forholdsvis lettilgængelig introduktion til nogle centrale temaer hos Kant.Informationer og udgaver