Bøger / faglitteratur

Etik i organisationer : fra gode hensigter til bedre handlemuligheder


Beskrivelse


Tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori og viser 15 oplevelsesnære fortællinger, der illusterer, hvordan moralske, forpligtelser og rettigheder er indlejret både i hverdagens små og store dramatiske begivenheder i organisationer.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jørgen Bartholdy

2007

Ikke kun ledere og medarbejdere i organisationer, men også eksterne konsulenter og uddannelsessøgende indenfor områderne psykologi, kommunikation og organisation, som på et mere teoretisk plan interesserer sig for, hvordan etiske refleksioner kan inddrages i beslutningstagningen, får her et værktøj til at manøvrere etisk bevidst i svære situationer.

Gitte Haslebo er indehaver af konsulentfirmaet Erhvervspsykologisk Konsultation (EK) og vil af mange være kendt for sit arbejde med systemisk konsultation. Hun er desuden en velrenommeret skribent indenfor området. Bl.a. som forfatter til Relationer i organisationer og Konsultation i organisationer. Maja Loua er også erhvervepsykolog og arbejder i EK. Bogen gennemgår teorier bag etiske og moralske refleksioner. Der tages dog også udgangspunkt i en række konkrete konflikter, men hverken sprogligt eller indholdsmæssigt er der tale om en bog, der henvender sig til den forudsætningsløse praktiker.

Det er ikke muligt at arbejde med værdibaseret ledelse uden at drage etiske aspekter ind. Der er derfor allerede en del bøger, der på forskellige niveauer og fra forskellige vinkler behandler emnet. Denne vil indtage en position som en af de væsentligste ved siden af fx Thyssen: Værdiledelse og Rendtorff: Virksomhedsetik.

God og velfunderet indføring i emnet henvendt til professionelle med en god teoretisk ballast.