Bøger / faglitteratur / domme

EU-domme med bemærkninger og spørgsmål


Beskrivelse


INDHOLD:
Sag C 70/95, Sodemare, Saml. 1997 I-3395.
Sag C-212/97, Centros, Saml. 1999 I-1459.
Sag C-254/97, Société Baxter, Saml. 1999 I-4809.
De forenede sager C-54/88 m.fl., Nino m.fl., Saml 1990 I-3537.
Sag C-61/89, Bouchoucha, Saml. 1990 I-3551.
Sag 2/74, Reyners, Saml. 1974 631.
Sag C-337/97, Meeusen, Saml.1999 I-3289.
Sag 71/76, Thieffry, Saml. 1977 765.
Sag 221/85, Kommissionen mod Belgien (Laboratorier), Saml. 1987 719.
Sag C-351/90, Kommissionen mod Luxembourg (Sekundær etablering), Saml. 1992.
I-3945.
Sag C- 19/92, Dieter Kraus, Saml. 1993 I-1663.
KAPITEL 7. Den fri udveksling af tjenesteydelser.
Tjenesteydelsesbegrebet.
Sag 186/87, Cowan, Saml. 1989 195.
Sag C-20/92, Hubbard, Saml. 1993 I-3777.
Sag C-158/96, Kohll, Saml. 1998 I-1931.
Diskriminerende hindringe.
Sag C-17/92 Cinematográficos, Saml. 1993 I-2239.
Sag C-224/97 Ciola, Saml. 1999 I-2517.
KAPITEL 1. Gennemførelse af EU-reglerne.
Sag 33/74, van Binsbergen, Saml. 1974 1299.
Sag C-353/89, Kommissionen mod Nederlandene (Mediawet), Saml. 1991 I-4069.
Sag C-204/90, Bachmann. Saml. 1992 I-249.
Sag C-55/98, Bent Vestergaard. dom af 28. oktober 1999.
Sag C-113/89, Rush Portuguesa, Saml. 1990 I-1417.
Sag C-124/97, Läärä, dom af 21. september 1999.
Markedsføringsregler.
Sag C-159/90, Grogan (Reklame for abortklinik), Saml. 1991 I-4685.
Sag C-384/93, Alpine Investments, Saml. 1995 I-1141.
De forenede sager C-34/95 m.fl., TV-Shop, Saml. 1997 I-3843.
Sag C-29/95, Pastoors, Saml. 1997 I-285.
Omgåelse af national lovgivning.
Sag C-23/93, TV 10, Saml. 1994 I-4795.
KAPITEL. 8. Kapitalens fri bevægelighed.
De forenede sager C-358/93 og C-416/93, Bordessa, Saml. 1995 I-361.
De forenede sager C-163/94 m.fl., Sanz de Lera, Saml. 1995 I-4821.
Sag C-484/93, Svensson, Saml. 1995 I-3955.
Sag C-54/99, Scientology, dom af 14. marts 2000.
DOMSREGISTER (kronologisk).
DOMSREGISTER (alfabetisk).
Sag C-91/92, Faccini Dori, Saml. 1994 I-3325.
Sag C-334/92, Miret, Saml. 1993 I-6911.
De forenede sager C-74/95 og C-129/95, Straffesager mod X, Saml. 1996.
I-6609.
De forenede sager C-46/93 og C-48/93, Brasserie du Pêcheur, Saml. 1996.
I-1029.
De forenede sager C-178/94 m.fl., Dillenkofer m.fl., Saml, 1996 I-4845.
KAPITEL 2. EU-sagsbehandlingsregler.
Sag 188/84, Kommissionen mod Frankrig (Træbearbejdningsmaskiner), Saml.
1986 419.
Sag 104/75, de Peijper, Saml. 1976 613.
Sag 222/86, Heylens, Saml. 1987 4097.
KAPITEL 3. Varernes fri bevægelighed.
Afgiftsmæssige importrestriktioner.
Sag C-213/96, Outokumpu 0y, Saml. 1998 I-1777.
Sag C-47/88, Kommissionen mod Danmark (Bilregistrerinafgifter), Saml. 1990.
I-4509.
Sag 171/78, Kommissionen mod Danmark (Snapsesagen), Saml. 1980 447.
Kvantitative importrestriktioner.
Sag 34/79, Henn og Darby, Saml. 1979 3795.
Sag C-2/90, Kommissionen mod Belgien (Vallonske affaldssag), Saml. 1992.
1-4413.
Sag C-324/93, Evans Medical, Saml. 1995 I-563.
F.t.v. - handelshindringsbegrebet.
Sag 8/74, Dassonville, Saml, 1974 837.
Sag 120/78, Rewe-Zentral (Cassis de Dijon-sagen), Saml. 1979 649.
Sag C-362/88, GB-INNO, Saml. 1990 I-667.
Sag C-23/89, Quietlynn, Saml. 1990 I-3059.
De forenede sager C-267/91 og C-268/91, Keck, Saml. 1993 I-6097.
Sag C-320/93, Eurim-Pharm, Saml. 1994 I-5243.
Sag C-391/92, Kommissionen mod Grækenland (Modermælkserstatning), Saml.
1995 I-1621.
Sag C-368/95, Familiapress, Saml. 1997 I-3689.
Sag C-265/95, Kommissionen mod Frankrig (JordbærdommenSaml. 1997 I-6959.
Sag C-44/98, BASF mod Präsident des Deutschen Patentsamts, dom af 21.
september 1999.
Interne forhold.
De forenede sager C-321/94 m. fl., Pistre m. fl., Saml. 1997 I-2343.
Diskriminerende handelshindringer.
Sag 113/80, Kommissionen mod Irland (Souvenirdommen), Saml. 1981 1625.
Sag 249/81, Kommissionen mod Irland (Buy Irish), Saml. 1982 4005.
Sag C-67/97, Bluhme (Brune læsøbier), Saml. 1998 I-803.
Kvantitative eksportrestriktioner.
Sag C-5/94, Lomas, Sam! 1996 I-2553.
Sag C-203/96, Dusseldorp, Saml. 1998 I-4075.
Sag C-388/95, Belgien mod Spanien (Riojadommen), dom af 16 maj 2000.
Restriktioner.
Sag 45/87, Kommissionen mod Irland (Dundalk), Saml. 1988 4929.
Sag 178/84, Kommissionen mod Tyskland (Reinheitsgebot), Saml. 1987 1227.
Sag 302/86, Kommissionen mod Danmark (Returflaskesagen), Saml. 1988 4607.
Sag C-17/93, Van der Veldt, Saml. 1994 I-3537.
Konsumption af enerettigheder.
Sag 187/80, Merck, Saml 1981 2063.
Sag C-61/97, Laserdisken Saml. 1998 I-5171.
De forenede sager C-427/93 m.fl., Bristol-Myers Squibb m.fl., Saml. 1996.
I-3457.
Sag C-379/97, Upjohn, dom af 12. oktober 1999.
Sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Saml. 1997 I-6013.
Sag C-355/96, Silhouette, Saml. 1998 I-4799.
Informationsproceduredirektivet.
Sag C-194/94, CIA Security International, Saml. 1996 I-2201.
Sag C-226/97, Lemmens, Saml. 1998 I-3 711.
KAPITEL 4. Opholdsret.
Sag C-370/90, Singh, Saml. 1992 I-4265.
Sag C-85/96, Sala, Saml. 1998 I-2691.
Sag C-348/96, Donatella Calfa, Saml. 1999 I-11.
Sag C-378/97, Wijsenbeek, dom af 21. september 1999.
KAPITEL 5. Arbejdskraftens fri bevægelighed.
Anvendelsesområdet - Arbejdstagerbegrebet.
Sag 53/81, I,cvin, Saml, 1982 1035.
Sag 39/86, Lair, Saml. 1988 3161.
Sag 196/87. Steymann, Saml. 1988 6159.
Sag C-292/89, Antonissen, Saml. 1991 I-745.
Sag C-350/96, Clean Car Autoservice, Saml. 1998 I-2521.
Sag C-281/98, Roman Angonese, dom af 6. juni 2000.
De forenede sager C-64/96 og C-65/96, Jacquet, Saml. 1997 I-3171.
Diskriminerende hindringer.
Sag C-415/93, Bosman, Saml. 1995 I-4921.
Restriktioner for arbejdskraftens fri bevægelighed.
Sag C-279/93, Schumacker (Begrænset skattepligtige), Saml. 1995 I-225.
Sag C-237/94, O'Flynn, Saml. 1996 I-2617.
Sag C- 15/96, Schöning-Kougebetopoulou (Græsk læge) Saml, 1998 I-47.
Sag C-190/98, Volker Graf, dom af 27. januar 2000.
KAPITEL 6. Den fri etableringsret.
Anvendelsesområdet.
Sag C-55/94, Gebhard, Saml. 1995 I-4165.

Anmeldelser (2)


Advokaten

Årg. 79, nr. 12 (2000)

af

af

Erik Werlauff

Årg. 79, nr. 12 (2000)


EU-ret & menneskeret

Årg. 11, nr. 4 (2004)

af

af

Ole Due

Årg. 11, nr. 4 (2004)