Bøger / faglitteratur / love

EU-Karnov : traktatteksterne uden kommentarer


Beskrivelse


Traktaterne om EU udgør efter Amsterdam-Traktaten et kompleks af traktater.
med tilhørende protokoller og erklæringer, som er kommenteret i EU-Karnov.
7. udg. 2001. Der er imidlertid brug for for en handy udgave af de.
bestemmelser, som de fleste praktikere hyppigt har brug for. Derfor.
indeholder denne lille håndbog Traktaten om Den Europæiske Union, Traktaten.
om Det Europæiske Fællesskab, Protokollerne om Danmarks stilling, om.
integration af Schengen-reglerne og om ejendomserhvervelse i Danmark samt.
Tiltrædelsesloven som ændret senest i forbindelse med Amsterdam-Traktaten.
Håndbogen indeholder også en ækvivalenstabel, således at.
traktatnummereringen i den nugældende og de tidligere traktater kan.
sammenholdes.