Bøger / faglitteratur

EU-ret i grundtræk : grundlove, institutioner og lovgivere i EU og Danmark


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. sep. 2008

af

af

Kent Skov

d. 8. sep. 2008

Bogen henvender sig primært til gymnasieuddannelsernes ældste elever, samfunds- og jurastuderende samt andre relevante studier, hvor stof om EUs institutioner og retlige forhold indgår. Men bogen er også anvendelig for formidlere af EU-information: bibliotekarer, journalister, rådgivere og lærere.

Bogens titel kan være lidt misvisende, fordi den ikke (udelukkende) handler om EU-jura. Den beskriver og definerer først de fire store og centrale institutioner i EU: Europa-Kommissionen, EU-rådet, Europa-Parlamentet og EU-domstolen. Det handler om at definere de enkelte institutioners funktioner og roller og ikke mindst deres relative og indbyrdes politiske vægt. Dernæst er der med det såkaldte Servicedirektiv udvalgt et konkret og aktuelt eksempel på, hvordan institutionernes rollefordeling fordeler sig i praksis. Endelig har forfatteren som den tredje vinkel konsekvent gennemført en parallel til den danske forvaltningsmodel med regering, Folketinget og domstolene.

Der findes andre definitioner af EUs institutioner, fx Nedergaards mere kortfattede Hvordan fungerer EU? og Guide til EU research, men de er mere opslagssorienterede og ikke så illustrative som denne mere grundige bog.

Bogen anskueliggør fortrinligt de forskellige EU-institutioners for udenforstående noget uoverskuelige rollefordeling. Det er en seriøs og samtidig relativt tilgængelig fremstilling af et kompliceret, men stadigt vigtigere grundelement for Danmark som en del af EU.


Økonomi & politik

Årg. 82, nr. 1 (2009)

af

af

Caroline Grøn

Årg. 82, nr. 1 (2009)