Bøger / faglitteratur

Europæiske menneskerettigheder : en praktisk indføring


Beskrivelse


Giver en grundlæggende indføring i de folkeretlige forpligtelser som Danmark er underlagt gennem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) . Siden 1992 har EMRK været en del af dansk ret, og vi ser flere og flere tilfælde af sager der anlægges ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. I bogen redegøres for alle disse grundrettigheder (frihedsrettigheder, menneskerettigheder, borgerrettigheder) på en praktisk måde, som enhver kan forstå. Det, der ellers forekom fjernt og teoretisk, bliver her levende og brugbart.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)

af

af

Eigil Lego Andersen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)