Bøger / faglitteratur

Evaluering af den fleksible barselsorlov : Orlovsreglerne set fra forældrenes, kommunernes og arbejdspladsernes perspektiv


Beskrivelse


I 2002 trådte der nye barselsregler i kraft. Denne rapport fortæller om hvordan forældre, kommuner og udvalgte arbejdspladser bruger og vurderer reglerne.